Skip to content

Gratis medicinsk cannabis for terminalpatienter

Nu er medicinsk cannabis udskrevet efter den nye ordning fra 2018 gratis for termialt syge patienter og det med tilbagevirkende kraft. De penge du selv har lagt ud i 2018 som terminalpatient, får du altså retur.

klik her hvis du vil læse nyheden på sundhedsministeriets hjemmeside

Lægeordineret medicinsk cannabis udskrevet efter den nye ordning fra 2018, følger dermed reglerne om terminaltilskud, som gør receptpligtig medicin gratis for terminalt syge patienter.

Klik her hvis du vil læse om terminaltilskud til medicin på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Tilskud til medicinsk cannabis

Nu kan du få tilskud til medicinsk cannabis, udskrevet efter forsøgsordningen der trådte i kraft januar 2018. Tilskuddet lyder på 50 % med en øvre grænse på kr 10.000 om året.

For dig som patient betyder det halv pris. Desværre skal du selv lægge pengene ud i hele 2018, men du får dem tilbage i 2019. Af lovmæssige og tekniske årsager er det nemlig ikke muligt at indføre tilskuddet før 2019. Fra 2019 vil tilskuddet automatisk blive udløst, når du henter din medicinske cannabis på Apoteket, på samme måde som du kender det fra al anden medicin.

Klik her hvis du vil se nyheden på sundhedsministeriets hjemmeside.

Med en terminalerklæring får du selvfølgelig stadig al medicin gratis, også medicinsk cannabis.

Klik her hvis du vil læse om terminal tilskud til medicin på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

På lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du blive klogere på medicinsk cannabis på recept. Her kan du b.la. læse: Medicinsk cannabis bruges i dag som en bred betegnelse, for alt lige fra tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter, mundhulespray m.m. Fælles er dog, at produkterne indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer fra planten eller syntetiske cannabinoider, og at produkterne bliver brugt til at lindre sygdom.

Klik her hvis du vil læse om medicinsk cannabis på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Kræftpatienter får lettere adgang til medicinsk cannabis

Fra 2018 kan flere patienter få ordineret medicinsk cannabis, som led i en forsøgsordning. Blandt målgruppen for forsøgsordningen er kræftpatienter, som oplever kvalme efter kemoterapi.

Der er allerede patienter, som har fået udskrevet medicinsk cannabis af egen læge. Forsøgsordningen vil dog gøre det tilgængeligt for endnu flere.

Venstre, Social Demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF er blevet enige om at afsætte de nødvendige midler til forsøgsordningen.

Du kan finde sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen her:
Klik her for at læse sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen

Artikel om samme fra DR her:
Klik her for at læse artiklen om forsøgsordningen på DR.dk

Det er allerede muligt for læger at udskrive medicinsk cannabis, hvis lægen tager det fulde ansvar. Du kan læse mere om medicinsk cannabis her:
Klik her for at læse mere om Cannabis

Cannabis

Af centerleder Berit Wheler

Har du kræft behøver du ikke længere begå kriminalitet for at få adgang til cannabis medicin. Det viser sig nemlig, at alle læger har direkte adgang til at skrive recept på medicin udvundet fra naturlig cannabis. Medicinen bliver til ved det man kalder magistrel fremstilling, og det giver alle læger direkte adgang til at udskrive recept.

Det gælder b.la. for dråber med naturligt THC, en af mange cannabinoider (indholdsstoffer) som bliver grundigt gennemforsket i disse år for blandt andet at kunne slå kræftceller ihjel. Dog kan du ikke få recept på cannabisdråber med THC som en kur til at bekæmpe kræft. For selv om forskerne ikke er i tvivl om at visse cannabinoider dræber kræftceller, så er de lovende forskningsresultater kun udført på laboratorieplan og i dyreforsøg. Vi venter stadig på resultater fra den forskning der flere steder er ved at blive udført på mennesker.

Det er derimod videnskabeligt bevist at medicinsk cannabis som f.eks. THC dråber kan give appetit og bruges mod kvalme og smerter, og med den baggrund kan udskrives som medicin til kræftpatienter. Hvis det viser sig på sigt at der skulle være en sidegevinst i at samme kan slå kræftceller ihjel, så kan vi jo kun være tilfredse.

Som centerleder beklager jeg meget at det først går op for os nu, at alle læger har direkte adgang til at skrive recept på cannabis medicin. Men jeg trøster mig at vi deler vores uvidenhed med de fleste danske læger. Der bliver nemlig ikke skrevet mange recepter på de produkter som Glostrup Apotek fremstiller magistrelt af naturligt cannabis.

Lægers uvidenhed

“Det tror jeg altså ikke passer, det ER desværre kun på syntetisk basis de fremstiller det. Det har du fået forkert fat i”, fortæller overlæge Paul Gram-Hansen, da jeg overbringer ham budskabet om at Glostrup Apotek producerer THC lægemidler fremstillet af naturligt cannabis.

Den 18. Maj optræder han i en artikel i Information med overskriften: “Overlæge efterlyser bedre cannabis”

I artiklen fortæller overlægen at han føler sig begrænset af kun at have adgang til Marinol kapsler med syntetisk THC, som han har forsøgt mod kvalme og appetitløshed efter de kemokure hans patienter får til behandling af f.eks. leukæmi eller lymfekræft. Overlægen føler ikke sig overbevist af mit budskab om naturligt cannabismedicin, derfor aftaler vi at udsætte samtalen til senere samme dag, så jeg kan genresearche mine informationer.

Den naturlige vare

“JA, det ER ud fra naturligt cannabis vi producerer lægemidler med THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard tålmodigt, på trods af at jeg atter må forstyrre ham med et spørgsmål jeg allerede HAR fået svar på. For at sikre mig med både livrem og seler, ringer jeg også til Lægemiddelstyrelsen, og forhører mig om de ved der bliver fremstillet THC lægemidler fra naturlig cannabis på Glostrup Apotek.

Apoteker Kristian Østergaard fortæller, at de på hans apotek kan fremstille dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve med THC, -alt efter hvad lægen ønsker til patienten, og det samme gælder dosisforholdet, som med magistrelt fremstillet medicin bedre kan tilpasses den enkelte patient.

“Vi har dog ikke mange forespørgsler på produkterne. Det der mangler er at lægerne kender til den mulighed de har for at udskrive recept på f.eks. THC”.

Det interessante ved magistrelt fremstillet medicin er, at lægen skriver recept ud på et specifikt medikament i en specifik dosis, så det er tilegnet den enkelte patient.

“For eksempel fås THC dråberne som 0,88 mg pr dråbe og er altså lettere at dosere individuelt til forskel fra Marinol kapsler som hver indeholder 2,5 mg syntetisk THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard. Marinol kapsler er fremstillet af et lægemiddelfirma og er et af to produkter som speciallæger kan udskrive efter særlig godkendelse fra lægemiddelstyrelsen.

Overlægen tilfreds med udsigt til naturligt cannabis medicin

Overlæge Paul Gram-Hansen fra Odense Universitetshospital er tilfreds med at det viser sig det er ham der var uvidende om at han havde adgang til præparater udvundet fra naturlig cannabis. Han har i flere tilfælde brugt de syntetiske Marinol kapsler til at bekæmpe kvalme, appetitløshed og vægttab, som er de bivirkninger til kemoterapi der komplicerer kræftbehandling, fordi de udmarver kræftpatienterne. Men han oplever at patienterne får ubehagelige bivirkninger af det syntetiske præparat.

Fra sine hollandske kolleger, som siden 2003 har haft adgang til at bruge THC udvundet fra naturligt cannabis, har han erfaret at patienterne ikke får samme ubehag. Derfor vil han udnytte, at det rent faktisk kan lade sig gøre at hjælpe f.eks. hans leukæmi og lymfekræft patienter med svær kvalme og vægttab med f.eks. THC dråber magistrelt fremstillet fra Glostrup Apotek.

Recept på THC dråber

Som kræftpatient kan du altså få din egen læge til at udskrive for eksempel THC dråber mod kvalme, appetitløshed og smerter. For at udskrive THC skal mulighederne for at et andet lægemiddel virker være udtømt, og så skal der være evidens, altså videnskabeligt bevis for at stoffet virker. For eksempel er der ikke evidens for at sige at THC skulle bekæmpe kræft i et menneske.

Frank Bøgh Madsen fra Lægemiddelstyrelsen bekræfter at det er korrekt, at enhver læge kan udskrive recept på magistrelt fremstillede lægemidler med indhold af cannabis. Af andet magistrelt fremstillet medicin er der f.eks. kokain som regelmæssigt bruges under næseoperationer fordi det trækker blodkar sammen, eller opium dråber mod diarré.
Det er dog en smule kompliceret med udskrivning af magistrelt fremstillede lægemidler. Det er nemlig “op til en læge at tage ansvaret for ordinationen” ifølge Lægemiddelstyrelsens Notat fra december 2015 om medicinsk cannabis. Det kræver altså af lægen at han sætter sig ind i det indhold der er i magistrelt fremstillede lægemidler, samt at beskrive f.eks. hvor mange gram per milliliter produktet skal indeholde, samt i hvilken udformning. Altså er det dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve, ud over at lægen som med alle andre lægemidler skal bestemme doseringen til den enkelte patient.

Apoteker er underlagt strenge krav til kvaliteten på deres magistrelle produktion og har styr på indholdet i den medicin der f.eks. er udvundet fra naturlig cannabis. Lægerne kan altså stole på indholdet og hjælpe deres patienter med at få et sikkert produkt, frem for det de henter på det illegale marked.

Terminale patienter med medicinbevilling kan få tilskud og lægen kan søge om enkelttilskud til patienten ved ordination af magistrelle lægemidler. Der er dog ingen garanti for, at man får tilskuddet. Det vil bl.a. afhænge af, om lægen kan vise evidens for indikationen, eller om anden behandling er afprøvet først.

I gamle dage havde alle apoteker i Danmark magistrel fremstilling af medicin. På lægestudiet fik medicinstuderende undervisning i samme, samt hvordan de fik adgang til at bruge midlerne til deres patienter. I dag er der kun 2 apoteker i Danmark der fremstiller medicin magistrelt, og der undervises ikke længere i det på lægestudiet.

Læs mere i Information

Information har den 3. juni 2016 en artikel omkring søgning på cannabis-produkter ved InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling.

Tre ud af fire vil høre om medicinsk cannabis’
Interessen for medicinsk cannabis er stigende. Det mærker Berit Wheler, leder af Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling, som Region Midtjylland står bag. Hun er nu begyndt at gøre patienter opmærksomme på, at deres egen læge kan udskrive recept på cannabismedicin

Læs artiklen her: https://www.information.dk/indland/2016/06/tre-fire-hoere-medicinsk-cannabis

 

Læs evt. også vores tidligere materiale om cannabis her: tidligere artikel om cannabis

Naturligt cannabis på recept

Af centerleder Berit Wheler

Har du kræft, behøver du ikke længere begå kriminalitet for at få adgang til cannabis medicin. Alle læger har direkte adgang til at skrive recept på medicin udvundet fra naturlig cannabis. Medicinen bliver til, ved det man kalder magistrel fremstilling, og det giver alle læger direkte adgang til at udskrive recept.

Det gælder b.la. for dråber med naturligt THC, en af mange cannabinoider (indholdsstoffer) som bliver grundigt gennemforsket i disse år, for blandt andet at kunne slå kræftceller ihjel. Dog kan du ikke få recept på cannabisdråber med THC som en kur til at bekæmpe kræft. For selv om forskerne ikke er i tvivl om at visse cannabinoider dræber kræftceller, så er de lovende forskningsresultater kun udført på laboratorieplan og i dyreforsøg. Vi venter stadig på resultater, fra den forskning der flere steder er ved at blive udført på mennesker.

Det er derimod videnskabeligt bevist at medicinsk cannabis som f.eks. THC dråber kan give appetit og bruges mod kvalme og smerter, og med den baggrund kan udskrives som medicin til kræftpatienter. Hvis det viser sig på sigt at der skulle være en sidegevinst i at samme kan slå kræftceller ihjel, så kan vi jo kun være tilfredse.

Som centerleder beklager jeg meget at det først går op for os nu, at alle læger har direkte adgang til at skrive recept på cannabis medicin. Men jeg trøster mig at vi deler vores uvidenhed med de fleste danske læger. Der bliver nemlig ikke skrevet mange recepter på de produkter som Glostrup Apotek fremstiller magistrelt af naturligt cannabis.

Lægers uvidenhed

“Det tror jeg altså ikke passer, det ER desværre kun på syntetisk basis de fremstiller det. Det har du fået forkert fat i”, fortæller overlæge Paul Gram-Hansen, da jeg overbringer ham budskabet om at Glostrup Apotek producerer THC lægemidler fremstillet af naturligt cannabis.

Den 18. Maj optræder han i en artikel i Information  med overskriften: “Overlæge efterlyser bedre cannabis”

I artiklen fortæller overlægen, at han føler sig begrænset af kun at have adgang til Marinol kapsler med syntetisk THC. Et middel han har brugt til nogle af hans patienter mod kvalme og appetitløshed, som de får af kemo og strålebehandlinger de får mod leukæmi eller lymfekræft. Overlægen føler ikke sig overbevist af mit budskab om naturligt cannabismedicin, derfor aftaler vi at udsætte samtalen til senere samme dag, så jeg kan genresearche mine informationer.

Den naturlige vare

“JA, det ER ud fra naturligt cannabis vi producerer lægemidler med THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard tålmodigt, på trods af at jeg atter må forstyrre ham med et spørgsmål jeg allerede HAR fået svar på. For at sikre mig med både livrem og seler, ringer jeg også til Lægemiddelstyrelsen, og forhører mig om de ved der bliver fremstillet THC lægemidler fra naturlig cannabis på Glostrup Apotek.

Apoteker Kristian Østergaard fortæller, at de på hans apotek kan fremstille dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve med THC, -alt efter hvad lægen ønsker til patienten, og det samme gælder dosisforholdet, som med magistrelt fremstillet medicin bedre kan tilpasses den enkelte patient.

“Vi har dog ikke mange forespørgsler på produkterne. Det der mangler er at lægerne kender til den mulighed de har for at udskrive recept på f.eks. THC”.

Det interessante ved magistrelt fremstillet medicin er, at lægen skriver recept ud på et specifikt medikament i en specifik dosis, så det er tilegnet den enkelte patient.

“For eksempel fås THC dråberne som 0,88 mg pr dråbe og er altså lettere at dosere individuelt til forskel fra Marinol kapsler som hver indeholder 2,5 mg  syntetisk THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard. Marinol kapsler er fremstillet af et lægemiddelfirma og er et af to produkter som speciallæger kan udskrive efter særlig godkendelse fra lægemiddelstyrelsen.

Overlægen tilfreds med udsigt til naturligt cannabis medicin

Overlæge Paul Gram-Hansen fra Odense Universitetshospital er tilfreds med at det viser sig det er ham der var uvidende om at han havde adgang til præparater udvundet fra naturlig cannabis. Han har i flere tilfælde brugt de syntetiske Marinol kapsler til at bekæmpe kvalme, appetitløshed og vægttab, som er de bivirkninger til kemoterapi der komplicerer kræftbehandling, fordi de udmarver kræftpatienterne. Men han oplever at patienterne får ubehagelige bivirkninger af det syntetiske præparat.

Fra sine hollandske kolleger, som siden 2003 har haft adgang til at bruge THC udvundet fra naturligt cannabis, har han erfaret at patienterne ikke får samme ubehag. Derfor vil han udnytte, at det rent faktisk kan lade sig gøre at hjælpe f.eks. hans leukæmi og lymfekræft patienter med svær kvalme og vægttab med  f.eks. THC dråber magistrelt fremstillet fra Glostrup Apotek.

Recept på THC dråber

Som kræftpatient kan du altså få din egen læge til at udskrive for eksempel THC dråber mod kvalme, appetitløshed og smerter. For at udskrive THC skal mulighederne for at et andet lægemiddel virker være udtømt, og så skal der være evidens, altså videnskabeligt bevis for at stoffet virker. For eksempel er der ikke evidens for at sige at THC skulle bekæmpe kræft i et menneske.

Frank Bøgh Madsen fra Lægemiddelstyrelsen bekræfter at det er korrekt, at enhver læge kan udskrive recept på magistrelt fremstillede lægemidler med indhold af cannabis. Af andet magistrelt fremstillet medicin er der f.eks. kokain som regelmæssigt bruges under næseoperationer fordi det trækker blodkar sammen, eller opium dråber mod diarré.
Det er dog en smule kompliceret med udskrivning af magistrelt fremstillede lægemidler. Det er nemlig “op til en læge at tage ansvaret for ordinationen” ifølge Lægemiddelstyrelsens Notat fra december 2015 om medicinsk cannabis.  Det kræver altså af lægen at han sætter sig ind i det indhold der er i magistrelt fremstillede lægemidler, samt at beskrive f.eks. hvor mange gram per milliliter produktet skal indeholde, samt i hvilken udformning. Altså er det dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve, ud over at lægen som med alle andre lægemidler skal bestemme doseringen til den enkelte patient.

Apoteker er underlagt strenge krav til kvaliteten på deres magistrelle produktion og har styr på indholdet i den medicin der f.eks. er udvundet fra naturlig cannabis. Lægerne kan altså stole på indholdet og hjælpe deres patienter med at få et sikkert produkt, frem for det de henter på det illegale marked.

Terminale patienter med medicinbevilling kan få tilskud og lægen kan søge om enkelttilskud til patienten ved ordination af magistrelle lægemidler. Der er dog ingen garanti for, at man får tilskuddet. Det vil bl.a. afhænge af, om lægen kan vise evidens for indikationen, eller om anden behandling er afprøvet først.

I gamle dage havde alle apoteker i Danmark magistrel fremstilling af medicin. På lægestudiet fik medicinstuderende undervisning i samme, samt hvordan de fik adgang til at bruge midlerne til deres patienter. I dag er der kun 2 apoteker i Danmark der fremstiller medicin magistrelt, og der undervises ikke længere i det på lægestudiet.

 

Nyt om cannabis

 

DR bragte 19, nov. 2014  en nyhed om forskning i cannabis og kræft på deres hjemmeside. Her er et link til den engelske undersøgelse, somDR’snyhed refererer til

http://www.sgul.ac.uk/media/latest-news/cannabis-extract-can-have-dramatic-effect-on-brain-cancer-says-new-research

20.nov 2014

Cannabis

Cannabis og kræft   

cannabisolie

Der er fornyet interesse for cannabis som behandling til forskellige sygdomme – herunder kræft –  blandt andet fordi det er blevet muligt at købe ekstrakt af planten i form af olie. Dette er en mere koncentreret form end den traditionelle (som man ryger), som tillige fås UDEN den euforiserende (og derfor ulovlige) bestanddel THC (1)). Denne form uden THC indeholder en anden aktiv bestanddel, kaldet CBD.

Der har verseret historier i pressen om kræftpatienter, som har behandlet sig selv, og Sundhedsstyrelsen har været ude at advare mod dette.

Her er, hvad vi havde fundet frem til  i foråret 2014 :

Cannabis har i mange laboratorieforsøg  på dyrkede celler og med mus og rotter vist sig at dræbe kræftceller og forhindre spredning af kræftceller – lidt afhængig af, om det er THC eller CBD eller begge bestanddele, man har anvendt i forsøget. Der er faktisk tale om det, man kan kalde solid evidens – altså en ganske pæn dokumentation for effekten.

Selvom dette synes lovende i lyset af den almindelige og ressourcekrævende  kræftbehandling med mange bivirkninger, er det et problem, at der ikke rigtigt er lavet forsøg med mennesker.  Det betyder, at hverken Kræftens Bekæmpelse eller Sundhedsstyrelsen umiddelbart kan anbefale det som behandling. Dette kombineret med at ”markedet” er ukontrolleret – det vil sige, at der ikke er kontrol med de produkter man p.t. kan købe i forhold til fremstillingsmetode, mængde, renhed osv. – gør, at man ikke fra officielt hold kan godkende, at man forsøger sig med det selv.

På den anden side findes der veldokumenterede historier om mennesker, som har helbredt sig selv med cannabis, hvorfor det naturligt er interessant for mennesker, som enten fravælger den traditionelle behandling eller som har fået besked på, at der ikke kan gøres mere for dem af læger og sundhedspersonale. Hvis du kan engelsk, kan du læse om og se video interviews med særlige bemærkelsesværdige patienter her:

http://www.bravemykayla.com

http://patients4medicalmarijuana.wordpress.com/2012/10/23/biochemist-who-cured-his-stage-4-prostate-cancer-with-cannabis-oil-explains-how-it-works

______________________________

Case: Dennis Hill

Dennis Hill er biokemiker og forsker. Han tog eksamen på University of Houston og lavede sit eksamensprojekt på Beylor Medical School. Dennis arbejdede derefter som kræftforsker på “MD Anderson Cancer Center” i Houston, Texas. Da Dennis selv fik en diagnose med fremskreden prostatakræft med metastaser i andre dele af kroppen, begyndte han at researche i det. Eftersom Dennis har en familiehistorie med prostatakræft, og han ofte har været vidne til ineffektive resultater, mens han forskede i kræft, mente han, at det var påkrævet med en ny tilgang.

Efter at have undersøgt mulige alternativer stødte Dennis på informationer om Rick Simpson, som brugte cannabis koncentrat – et ekstrakt af den essentielle olie, som er ekstraheret fra cannabis planten og som indeholder cannbinoider. Simpson brugte olien til at behandle et bredt spektrum af sygdomme, inklusive kræft. Jo mere Dennis researchede, jo mere forstod han, hvordan cannabis virker på kræft. (Han har skrevet to faglige artikler om dette, som enhver interesseret kan læse på nettet). Han var besluttet på at afprøve det og besluttede også at fortælle sin læge, at han udelukkende ville bruge dette koncentrat som behandling. Han ville ikke risikere mere ødelæggelse af kroppen fra kemo, så han valgte at bruge olien uden anden behandling.

Dennis er veluddannet med en solid baggrund inden for forskning og en baggrund inden for kræftindustrien. Han er overbevist om, at cannabis olien dræbte kræften (han var i stadium 4), og han er nu fri for kræft. Han har aldrig været i standardbehandling dvs. kemo eller stråling. Han opretholdt en sund kost og motion som en del af sin helbredelse og efterbehandling. Han varetog to jobs, mens han behandlede sig selv og oplevede aldrig nogle af de bivirkninger, som typisk forbindes med standard kræftbehandling.

Han tog 1 lille dosis cannabis olie om morgenen og 1 lille dosis olie om aftenen – sådan som Rick Simpson anbefaler.

_______________________________

Mange år med olien

Når det i dag er muligt at købe disse olier, skyldes det især en canadisk farmer, Rick Simpson, som har arbejdet med det i mange år. Du kan finde flere videoer på nettet om ham . Han har også skrevet bøger om sine erfaringer.

cannabis plante

 

OBS: Det er værd at vide, at i Canada, hvor Rick Simpson er fra, er hamp det samme som cannabis. Men i USA er ”hamp” ensbetydende med en særlig art af denne plantefamilie, som ikke indeholder THC. Det er en art, som bliver brugt til tekstiler, madolie og meget andet. Man kan således købe hampefrø-olie (Hemp Seed oil) helt lovligt – men det er ikke det samme som Rick Simpson’s ”Hemp Oil”, der indeholder THC.

 

 

NYT i 2015

Online uddannelse

for sundhedspersonale, der gerne vil uddanne sig inden for behandling cannabis, er nedenstående  måske noget : TMCI ser meget professionelt ud og tilbyder online kurser i forskellige emner inden for medicinsk brug af cannabis. Det er imidlertid ikke helt  tydeligt, hvem der står bag. Man må selv undersøge nærmere (som iøvrigt med alt på vores side)

OBS:  TMCI’s side og kurser er på engelsk

Home

What is The Medical Cannabis Institute?

The Medical Cannabis Institute provides online learning to healthcare professionals who want or need to know more about the medical use of cannabis. The Institute works with organizations that are recognized as pillars of medical cannabis learning and brings their valuable medical expertise to the healthcare community via an ever-growing online course catalog.

Through The Medical Cannabis Institute’s online course offerings, healthcare professionals will learn about everything from the basics of the endocannabinoid system and the importance of patient education to specific medical cannabis treatments for pain, cancer, and other diseases.

What is the Institute’s Mission?

The legalization of medical cannabis is advancing across the United States. Since the science of medical cannabis is generally not part of today’s medical training, healthcare professionals must close an ‘education gap’ on the science behind medical cannabis and clinical care.

To meet growing demand for sound, fair, balanced, and relevant medical cannabis education, The Medical Cannabis Institute has created an eLearning website with courses to help educate a growing global community of healthcare professionals, caregivers and patients who want to learn about the science and clinical data behind medical cannabis. Courses are approved for CME credit.

Who Provides the Education within The Medical Cannabis Institute?

The Medical Cannabis Institute offers content from experts in medical cannabis who have been educating healthcare professionals collectively for more than 50 years.

The Institute’s charter group of content providers – Patients Out of Time and the Society of Cannabis Clinicians – is providing courses from distinguished faculty and healthcare professionals. The Medical Cannabis Institute will continue to expand its medical education offerings in order to meet the diverse needs of healthcare professionals around the globe.

 

 Prøv også at kigge på:

http://www.greenbridgemed.com (Amerikansk læge med mange års erfaring med medicinsk brug af cannabis – han er en varm fortaler for at bruge hele planten, og lover ingen mirakler)

www.cannabis-med.org

http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=3146

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/cannabis/patient

 

 DANSK er der information  at hente bl.a. på:

www.medicinskcannabisforeningdanmark.dk

https://www.facebook.com/groups/cannabinoidersommedicin/?__mref=message

http://www.medicinskcannabisaarhus.dk/

http://www.medi-can.dk

 

artikler:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/cannabis-kan-draebe-kraeftceller-og-bremse-sklerose

http://www.alternativ.info/doc/art-pm/2013_hash-medicin.mv

Der har i foråret 2014 (genudsendt i 2015) været sendt nogle udsendelser på DR f.eks 24. Februar :

http://www.dr.dk/tv/se/dr2-undersoeger/dr2-undersoeger-syge-danskere-pa-hashmedicin#!/

 

Bivirkninger: I forhold til traditionel kræftbehandling er de beretninger, der foreligger om bivirkninger af cannabisolie særdeles milde. Når man indtager cannabis oralt (i olieformen), selv cannabis med THC, forekommer der ingen – eller meget mild – euforiserende virkning. Der kan desuden opstå: svimmelhed, døsighed, hoste og en midlertidig svækkelse af korttidshukommelsen. CBD olien har – såvidt vi er informeret – ingen bivirkninger.

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt i Danmark at fremstille og forhandle produkter med indhold af cannabis.

Der er kontroverser om baggrunden for dette forbud. Dette kan man se mere om i en dansk DR-dokumentar af Ulrik Holmstrup kaldet ”Kampen om hampen” (ca. halvanden time). Den kan man finde på YouTube.

(1) note: Det er dog muligt at købe olier med THC alene eller i combination med CBD

 

Juni 2014/forår 2015

Omtale af ICAK i Information

Information har den 3. juni 2016 en artikel omkring søgning på cannabis-produkter ved InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling.

Tre ud af fire vil høre om medicinsk cannabis’
Interessen for medicinsk cannabis er stigende. Det mærker Berit Wheler, leder af Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling, som Region Midtjylland står bag. Hun er nu begyndt at gøre patienter opmærksomme på, at deres egen læge kan udskrive recept på cannabismedicin

Læs artiklen her: https://www.information.dk/indland/2016/06/tre-fire-hoere-medicinsk-cannabis

Læs artiklen fra ICAK her: Naturligt cannabisolie på recept

Velkommen til ICAK

Har du eller en pårørende kræft og derfor lyst til at vide mere om alternativ / komplementær kræftbehandling, er vi altid klar til at hjælpe dig.
ICAK, InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling – drives for offentlige midler. Dette sikrer at vores dialog med mennesker med kræft kan ske uvildigt og neutralt. Fra 2019 støttes vi af Sundhedspuljen via penge fra finansloven. Gennem 18 år blev vi støttet af Århus Amt og sidenhen Region Midtjylland. Du finder os i Aarhus, men vi hjælper kræftramte fra hele landet. Hjælpen er gratis og anonym.
Intet er for stort, for småt eller for mærkeligt. Ring til os på tlf.: 24 79 20 24 mandag-torsdag kl. 10.30-14.00

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Information om alternativ behandling

På icak.dk kan du finde information og inspiration vedrørende alternative / komplementære tiltag i forbindelse med kræft. Du kan f.eks. få information om kost, vitaminer, cannabis, meditation og akupunktur.

Rådgivning

Du har mulighed for at få en personlig snak med en af vores rådgivere i telefonen eller her på centret. En dialog om de tanker du gør dig om din sygdom og alternativ / komplementær behandling. Intet er for stort eller småt, så tøv ikke med at ringe til os.
Ring til os på tlf.: 24 79 20 24

Telefonen er åben:
Mandag-torsdag kl. 10.30-14.00

Alt hvad der omtales på vores hjemmeside er ment som hjælp til oplysning, og skal IKKE opfattes som anbefalinger, anvisninger eller henvisninger!