Skip to content

Udsnit af handleplanen fra bogen Anticancer

anticancer-trykklart-indstik-3anticancer-trykklart-indstik-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venligst udlånt til ICAK af forlaget – Intet af indholdet må reproduceres eller videreformidles.

 

Dansk udgave © Forlaget Det Blå Hus, Gyldendal A/S, 2016.

 

 

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres, henlægges i automatiske informationssystemer eller udsendes i nogen form eller nogen teknik, det være sig elektronisk, mekanisk, gennem fotokopiering, indspilning eller andet, uden forudgående tilladelse fra copyrightindehaveren.