Skip to content

Medicinsk cannabis, derfor fik du ikke recept hos lægen under forsøgsordningen

professor i hård kritik af lægemiddelstyrelsen i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

En enkelt medarbejder er hvad lægemiddelstyrelsen i 2017 satte på opgaven: ”at udarbejde en vejledning til lægerne vedrørende recept på medicinsk cannabis.” En vejledning der er mangelfuld som værktøj, hvis en læge vil hjælpe en patient med recept, og en vejledning der i øvrigt ikke er opdateret, siden den blev udarbejdet i 2017.
Ovenstående kan du læse i Sundhedspolitisk Tidsskrift, hvor professor Peter Leutscher langer ud efter lægemiddelstyrelsen over det manglende engagement i deres arbejde med forsøgsordningen.
Peter Leutscher har velbegrundede argumenter for, at det mangelfulde engagement fra lægemiddelstyrelsen, er skyld i at fire år med forsøgeordningen aldrig er nået ud til patienterne, som med ordningen ellers skulle skånes mod det kriminelle marked.
Peter Leutscher kalder lægemiddelstyrelsens manglende engagement respektløst, hvilket får lov at stå alene da lægemiddelstyrelsen har ikke ønsket at stille op med svar på tiltale.

Artiklen er værd at læse, da den giver et grundigt indblik i hvorfor forsøgsordningen er gået skævt og hvorfor det er vigtigt at fortsætte forsøgsordningen, i en mere patientvenlig udgave og med forstærket indsats fra lægemiddelstyrelsen.

Læs artiklen her: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4847-professor-i-hard-kritik-af-laegemiddelstyrelsen-respektlos-og-mundlam.html