Skip to content

Hvem er vi?

Vi er et center for viden og vejledning om alternativ behandling i forhold til kræftsygdomme og arbejder sammen med andre organisationer, der har fokus på kræft: Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Kræfter til Kræft (se mere under ”Samarbejdspartnere)

InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling (ICAK) er en selvejende institution, som blev oprettet af Århus Amt i år 2000. Det er i dag Region Midtjylland, som støtter centret økonomisk for at kunne leve op til sit mål, om at alle patienter har ret til at bestemme, hvilken form for behandling de vil benytte sig af. Dette sikrer, at patienter aktivt kan bidrage til deres egen behandling og dermed handle selvansvarligt uden at miste mulighed for undersøgelse og kontrol i regi af sygehusvæsenet (se: Charter vedrørende alternativ behandling, vedtaget i oktober 1999) Vores opgave er at formidle information og rådgivning til kræftpatienter og pårørende samt at formidle information til offentligheden om alternative behandlingsformer i forbindelse med kræftsygdomme.

Der er klare etiske retningslinjer for centrets arbejde. For eksempel er vi forpligtet på, at rådgivning sker på et værdineutralt grundlag, og vi skal bidrage til, at patienten bevarer kontakten til læge og sygehus, uanset at patienten vælger alternative behandlingsmetoder. Desuden lægges der vægt på, at vi stimulerer til en forbrugerbevidst holdning (se mere under ”Etiske retningslinjer).

Centret har i en del år været kendt under navnet ”Buen”, men efterhånden som behovet for viden har bredt sig, lægger vi nu mere vægt på den lidt lange, men mere dækkende titel: InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling. Dette gør det lettere at søge efter og finde os.

Centret er det eneste af sin art i Danmark, og selvom det fortrinsvis er et tilbud til borgere i region Midtjylland, kan kræftramte og pårørende fra hele landet benytte sig af vores tilbud.