Skip to content

Velkommen til ICAK

Det er med blødende hjerte, vi må meddele at ICAK er under afvikling. Sundhedspuljen er droppet på finansloven, og det har  desværre ikke været muligt at skaffe offentlige midler til den videre drift. For os er offentlige midler den eneste mulighed for den 100 % uvildige rådgivning vi har stået for. Vi takker alle vores samarbejdspartnere gennem årene. Vi beklager af hjertet til især kræftpatienter, da vi ved hvor vigtig uvildig rådgivningsbistand om alternativ behandling er når man er ramt af en livstruede sygdom.

ICAK, InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling – blev drevet fra 2000 -2023 for offentlige midler. Dette sikrer at vores dialog med mennesker med kræft kan ske uvildigt og neutralt. Gennem 18 år var vi støttet af Århus Amt og Region Midtjylland. Fra 2019-22 støttet af Sundhedspuljen. Hjælpen er gratis og anonym.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Information om alternativ behandling

På ICAK kan du få uvildig information og inspiration vedrørende alternative tiltag i forbindelse med kræft. Du kan f.eks. få information om kost, vitaminer, cannabis, meditation og akupunktur.

ICAK lukker

Det er med blødende hjerte vi må meddele at ICAK er under afvikling. Efter sundhedspuljen blev nedlagt med da den siddende regering tiltrådte har det desværre ikke været muligt at skaffe offentlige midler til de videre drift.

Alt hvad der omtales på vores hjemmeside er ment som hjælp til oplysning, og skal IKKE opfattes som anbefalinger, anvisninger eller henvisninger!