Skip to content

Få større livskraft med modstandsdygtige grøntsager

 En gulerod er vel en gulerod? De ser umiddelbart ens ud, men indholdet er forskelligt ifølge fødevareforsker. Tag den mest modstandsdygtige og styrk dit immunforsvar i kampen mod kræft.

Af Kamille Lindholm, journalist

Der findes utallige bøger om, hvordan en grønnere kost kan hjælpe os, når sygdommen har bosat sig i kroppen. Du kan selv give kroppen en yderligere hjælpende hånd, hvis du vælger de grøntsager, der har den største næringsværdi. Men hvordan finder vi den sundeste grøntsag, når vi står i det lokale supermarked? Det har forsker i fødevarekvalitet fra Biodynamisk Forskningsforening nær Aarhus, Jens-Otto Andersen et bud på. Jens-Otto Andersen har en ph.d i helhedsorienterede metoder i fødevarekvalitet fra Landbohøjskolen og har forsket i fødevarer i årtier.

”I mit arbejde undersøger jeg fødevarernes modenhed og ’indre kvalitet’, og der er markant forskel på indholdet af vitaminer og mineraler alt efter, hvor langt grøntsagen er i sin modningsproces. Som forbruger kan du opøve din kvalitetssans, så du i butikken vælger grøntsager, der er fuldt modne. På denne måde får du en grøntsag med markant flere antioxidanter og vitaminer i,” siger Jens-Otto Andersen.

Udover at bruge sin kvalitetssans er det godt at forstå lidt om grøntsagernes livscyklus i naturen, da man på den måde kan lære at genkende de optimalt modne grøntsager.

 

Økologi – kontra kontroversielle grøntsager

Jens Otto Andersen har undersøgt hundredvis af grøntsager gennem årene for at se, hvornår de har det optimale niveau af vitaminer, mineraler og antioxidanter.

”Det afgørende, når vi snakker fødevarer er, at der er gode fødevarer og dårlige fødevarer. Mange mennesker laver et skel mellem konventionelle fødevarer kontra økologiske. Det er dog typisk sådan, at i 9 ud af 10 tilfælde indeholder økologiske grøntsager flere antioxidanter og vitaminer end i de konventionelle. Dog findes dog også gode konventionelle varer og mindre gode økologiske.”

Jens Otto Andersen tilføjer, at de økologiske grøntsager klarer sig bedst, fordi man i det konventionelle landbrug bruger mere gødning end i det økologiske. Man anvender for meget kvælstof-gødning og pesticider for at fremme væksten og for at bremse angreb fra svampesygdomme. Konventionelle planter er generelt i en større eller mindre såkaldt fysiologisk ubalance, da gødningsmængden stresser dem udover det nødvendige.

”Det gælder dog ikke kun planterne. I det konventionelle landbrug skal køerne tilsvarende yde for meget mælk, svinene for meget kød, hønsene for mange æg – for hurtigt. Det er stressende for dyrenes livskraft og det mindsker fødevarernes kvalitet,” siger Jens-Otto Andersen.

 

Antioxidanter – for bedre celler

Jens-Otto Andersen er ikke i tvivl om, at antioxidanterne er vigtige, når kroppen skal bekæmpe kræften. Med sin interesse for kræft og kost har han læst mange undersøgelser om emnet, og hans konklusion er, at i forhold til kræft er der ingen tvivl om, at mennesker med en lav antioxidant- status er mere modtagelige for sygdomme, hvilket man kan måle i cellerne. Denne antioxidant- status påvirkes af forskellige faktorer i vores livsstil, herunder mentalt stress, kost etc. Man kan derfor styrke kroppens modstandskraft ved at spise de ”bedste” grøntsager, så man får flere antioxidanter.

”Spis en varieret kost som kostpyramiden anbefaler. Den er i vid udstrækning lavet med en viden om, at vi skal have mest frugt og grønt, da antioxidanter, mineraler og vitaminer er vigtige for os. Den er på nuværende tidspunkt ved at ændre sig lidt til, at myndighederne givet konkrete anbefalinger til, hvor meget – eller rettere sagt – hvor lidt kød man skal have ugentligt. Kroppen har grundlæggende mest behov for sunde grøntsager og frugter,” siger Jens Otto Andersen.

 

Økologiundersøgelse fra EU

Der er fortsat store diskussioner blandt forskerne om, hvorvidt de økologiske fødevarer er sundere end de konventionelle. Den engelske forsker Carlo Leifert har med EU-midler lavet en meget stor undersøgelse, der viser, at økologiske grøntsager og frugter indeholder op til 40 procent flere antioxidanter end tilsvarende konventionelle. Carlo L. konkluderede efter undersøgelse, at ”økologi er sundere”.

Se mere om undersøgelsen her: http://www.qlif.org/ .

Senest har vores fødevareminister Dan Jørgensen sendt et notat til Folketingets Fødevareudvalg, hvor der står: “Når der tales om sundhed i forhold til økologi, handler det i vid udstrækning om, at økologiske produkter er fri for en række stoffer, som potentielt kan være skadelige for den humane sundhed”. Og at økologiske fødevarer inden for nogle varegrupper har ”et højere indhold af visse vitaminer og fedtsyrer”.

 

Undersøgelse af tyktarmskræft

Angående kræft henviser Jens-Otto Andersen til en Tysk undersøgelse, lavet af forskerne Stephan Barth og Achim Bub fra Karlsruhe Universitetet. Her undersøgte man effekten af to typer æblejuice på rotter med tendens til tyktarmskræft. Den ene gruppe fik æblejuice, der var ufiltreret og pasteuriseret, mens den anden gruppe fik en filtreret koncentrat-juice. Gruppen, der fik den ufiltrede type udviklede ikke på samme måde som den anden gruppe tyktarmskræft.

Jens-Otto Andersen planlægger en større undersøgelse af indholdet af vitaminer og antioxidanter i 12 typer æblejuice fra det danske marked. I et tidligere forsøg med 6 juicer viste det sig, at de 3 koncentrat-produkter havde et mærkbart lavere indhold af C-vitamin.

Se mere til undersøgelsen fra Karlsruhe her: http://www.bio-pro.de/magazin/thema/07163/index.html?lang=en&artikelid=/artikel/07179/index.html

Biodynamisk landbrug

Et af de nyeste tiltag på markedet er biodynamiske fødevarer. Metoden bygger på et spirituelt natursyn, hvor landmændene anser både jordbunden og afgrøderne som levende organismer. Som i økologisk landbrug er kunstgødning og kemiske sprøjtemidler bandlyst, og på forskellige punkter er de biodynamiske regler mere restriktive. Undersøgelser af biodynamiske grøntsager viser en tendens til flere antioxidanter og vitaminer.

 

 sommer + vinter 2014