Skip to content

C-vitamin

???????????????????????????????

Alt hvad der omtales på vores hjemmeside er ment som hjælp til oplysning, og skal IKKE opfattes som anbefalinger, anvisninger eller henvisninger!

Et meget omdiskuteret emne er C-vitaminets betydning i behandling og forebyggelse af sygdom – herunder kræft

  • Kort fortalt drejer striden sig om, hvorvidt man kan påvise en stabil og ensartet, positiv effekt af store doser C-vitamin eller ej
  • Der er adskillige undersøgelser, der dokumenter vitaminets beskyttende effekt på celler, idet det modvirker de frie radikalers skadevirkning
  • Læger, som arbejder alternativt og med vitamin- og mineralbehandling, rapporterer om gode resultater med C-vitamin, givet i store doser intravenøst

C-vitamin (ascorbinsyre) er en antioxidant, som blandt andet findes i frugt og grønsager. Nogle kræftpatienter bruger C-vitamin som kosttilskud eller som injektion i højdosis. Sidstnævnte gives af  privatpraktiserende læger med et alternativt syn på sygdom og sundhed..

Teorien er, at C-vitaminet regulerer og neutraliserer frie radikaler, som skader cellerne i kroppen. Det virker anti-inflammatorisk (dvs. modvirker betændelse), hvilket i kræftsammenhæng er gunstigt, eftersom inflammation menes at være en årsag til/forløber for udviklingen af kræft

Læger, som arbejder med C-vitamin i kræftbehandling henviser til forskning, som viser, at kræftceller vokser i iltfattigt væv og ernærer sig gennem et særligt protein. Herunder forskning fra det anerkendte John Hopkins University:

For ti år siden fandt  læge og forsker Gregg Semenza fra John Hopkins Universitet, at kræftceller er afhængige af et særligt protein (HIF-1), som hjælper disse celler til at kompensere for manglen på ilt. Derved er kræftcellerne i stand til at omdanne sukker til energi uden brug af ilt. Dette protein er imidlertid afhængigt af de frie radikaler, hvorfor en kraftig antioxidant som C-vitamin kan sætte proteinet skakmat. C-vitaminet modvirker de frie radikaler, proteinet hæmmes, og dermed hæmmes væksten i kræftcellerne.

Der er forskningsmæssigt belæg for at sige, at vitaminet virker forebyggende i forhold til kræft.  Når det kommer til egentlig behandling af kræft, er forskningen imidlertid ikke helt entydig. Myndighederne mener, at der mangler flere kliniske forsøg, og at resultaterne ikke er konsistente (ensartede, modsigelsesfrie) nok.

Der er forskelle i resultaterne, som blandt andet drejer som om vitaminets virkning i forhold til ”tumor-byrden” – antal og spredning af knuder, og om patienten havde et lavt eller højt niveau af C-vitamin i kroppen, før kræften blev søgt behandlet.

I visse tilfælde med enkelt-undersøgelser af akut leukæmi, hårdnakket metastasisk endetarmskræft og metastasisk hudkræft – har C-vitamin i kombination med konventionel medicin haft en effekt, som indebar ubehagelige bivirkninger eller gjorde sygdommen værre.

Interaktion med traditionel medicin: I mange undersøgelser konkluderer forskerne , at C-vitaminet forøger  effekten af både kemo og stråling og derfor anses vitaminet for hjælpsomt i behandlingen. Det gælder for adskillige typer af kemomedicin. Omvendt er der enkelte andre studier, som   tyder på, at C-vitamin ikke interagerer godt sammen med en bestemt type kemomedicin typer bl.a. ”Bortezomib” (blokerer for effekt) . Det vil altså sige, at det overvejende anses som gunstigt sammen med den traditionelle behandling, men at man lige skal tjekke typen af kemomedicin.(Seneste:Se også artiklen”C-vitamin hjælper i kræftbehandlingen” under “Nyheder og cases”)

Endvidere har man i kliniske forsøg set en mærkbar stigning i livskvaliteten, mindre kvalme, mindre træthed m.m. hos patienter, der fik intravenøs behandling med C-vitamin samtidig med kemo og/eller stråling.

Bivirkninger: Der er stort set ingen eller meget få bivirkninger forbundet med selv store doser C-vitaminer. Men der er enkelte undtagelser: mennesker med nyresygdomme kan få nyresten efter behandling med C-vitamin, og hvis man lider af meget sjældne tilstande som G-6-PD mangel (kromosomsygdom) eller hæmokromatose (arvelig sygdom der øger optagelsen af jern), skal man også undgå højdosis  C-vitamin.

Læger, der sværger til C-vitamin

Selvom det offentlige system ikke kan godkende C-vitamin som decideret behandling, er der læger både i ind- og udland, som mener, at den terapeutiske virkning for længst er dokumenteret, og at denne behandling tilmed har den fordel, at den ikke ødelægger de raske celler. Det gælder læger, som arbejder alternativt og  forebyggende i egen praksis. Herhjemme kan man finde dem i Vitalrådet eller Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) eller via nettet. (Se menupunktet: alternative læger)

I artikler fra DSOM kan man blandt andet læse følgende opsummering:

Forskningsresultater gennem de sidste 40 år har påvist, at C-vitamin:

  • Forebygger mange former for kræft
  • Hæmmer tumorvækst i dyreforsøg
  • Forbedrer effekten ved mange former for kemoterapi
  • Er cytoksisk (celledræbende)  for kræftceller i tilstrækkelig høje koncentrationer
  • Er praktisk talt uden bivirkninger ved selv de højeste intravenøse koncentrationer
  • Styrker immunresponsen
  • Er det eneste næringsstof som gentagne gange har påvist at forøge den forventede levealder, når taget i doser der overstiger det anbefalede daglige behov (100 mg)

Disse læger har generelt gode erfaringer med at behandle kræft med C-vitamin. De oplever i praksis, at den såkaldte Redox-behandling (C-vitamin baseret, individuelt tilpasset medicin) bremser kræftvæksten og i betydelig grad øger livskvaliteten hos deres patienter.

De pointerer også, at det er en myte, at C-vitamin skulle svække effekten af kemoterapi. Det bygger på en misforståelse, skriver speciallæge Claus Hancke i artiklen “Orthomolekylær medicin” i “Tidselsguiden”.

“Deres misforståelse bygger på en videnskabelig artikel, hvor forskerne af logistike-hensyn ikke brugte C-vitamin (askorbinsyre) men en anden form, der hedder “dehydro-askorbinsyre”, og den har en helt anden effekt og ingen som helst plads i sygdomsbehandling hos mennesker”, skriver han.

Kilder:

Norsk formidlingsportal for NAFKAM: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin: www.nifab.no

Det amerikanske National Cancer Institute (NCI) www.cancer.gov

En række internationale metanalyser og reviews fra 2013 søgt på ”C-vitamine and cancer” via den medicinske database: pubmed (titler kan udleveres på anmodning)

C-vitamin information fra Vitalrådet” samt ”Ny teori om hvordan C-vitamin hæmmer kræftcellers vækst” af speciallæge Claus Hancke og speciallæge Niels Hertz – www.vitamindoktor.dk

“C-vitamin og cancerbehandling 1. del – uddrag og kommentarer fra den videnskabelige litteratur” af Gary Null, PhD, Howard Robins, DPM, Mark Tanenbaum, DPM og redaktør Patrick Jennings. Townsend Letter for Doctors & Patiens, maj 1997,  www.vitalraadet.dk (se under abstracts)

”Vitamin-C bremser kræftvækst”, speciallæge Claus Hancke, Vitalrådet, 2008

 www.vitalraadet.dk

Orthomolekylær medicin – det 21. århundredes lægekunst“, speciallæge Claus Hancke, i “Tidselsguide” ,Kræftforeningen Tidslerne, 2011

C-vitamin og kræft”, speciallæge Bruce Kyle, Institut for Orthemolekylær Medicin, 2004, www.iom.dk  (artikler om cancer)

Hjernesvulsten der forsvandt”, Sund Forskning, 2012