Skip to content

Livsstil

livstilDer er i dag ingen tvivl om, at livsstil er afgørende for vores helbred. Især tre faktorer spiller ind, når vi taler kræft. Det er kost og motion og vægt (overvægt/fedme).

Det er faktorer, vi umiddelbart selv kan gøre noget for at ændre. Og som kan forebygge både kræft og hjerte-karsygdomme.

FN’s internationale organisation for sundhed og helbred, WHO, har længe været fortaler for en sundere livsstil frem for at forske sig frem til nye behandlinger. Blandt andet fordi en del kræfttyper er svære at opdage i tide, og fordi det er umuligt at finde en universal kur for de ca. 200 forskellige kræfttyper, man kender. Mange af disse er imidlertid mulige at forebygge gennem en sundere livsstil.

Mindst en tredjedel af alle kræfttilfælde kan undgås. Med andre ord nytter det at forebygge kræften.

Når vi taler livsstil generelt omfatter det:

 • Rygning
 • Motion
 • Kost
 • Fedme/overvægt
 • Alkohol 

http://www.who.int/cancer/prevention/en/

Dertil kommer miljømæssige risikofaktorer som infektioner, forurening, kemikalier og stråling (f.eks. fra solen). Alle virker ind på kræft. Men livsstil (inklusive rygning) tegner sig for over 60 % af kræfttilfældene. Tredive procent alene er relateret til dårlige spisevaner.

Undersøgelser har vist, at hvis man lever uden at ryge, er fysisk aktiv, spiser en kost med masser af planteføde, fuldkorn osv. og mindsker forbrug af sukker, rødt kød og mættet fedt, holder en normal vægt og har et lavt alkoholforbrug, vil man kunne leve 14 år længere end mennesker, hvis livsstil er mindre sund.

Der er ikke blot tale om et længere liv, det er også et sundere liv med meget færre tilfælde af kræft og hjerte-karsygom.

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/can-cancer-be-prevented

 

På listen over WHO’s globale strategi for kost hedder det :

 • Hold en sund kropsvægt.
 • Begræns indtaget af fedt generelt – og skift fra mættet fedt til umættet fedt. Transfedtsyrer bør undgås.
 • Øg indtaget af frugt, grønsager, bælgfrugter, fuldkorn og nødder.
 • Begræns indtaget af alle former tilsat sukker.
 • Begræns indtaget af salt.

 

Tydelig effekt på prostatakræft

Lignende råd går igen i nyere undersøgelser, der handler om kræft og livsstil.

Således har en undersøgelse fra en særlig kræftforskningsenhed på UCLA (University of California) i USA bekræftet, at omlægning af livsstilen kan forebygge og forhindre prostatakræft.

I undersøgelsen, publiceret i 2013, satte forskerne en gruppe på mere end 2000 mænd med nyligt diagnosticeret prostatakræft på et program med sund kost, færre kalorier og med fysisk aktivitet. Mændene var i alderen 40-70 år. Formålet var at studere, hvilken indflydelse programmet havde på ”highly aggressive prostate cancer risk” – altså på risikoen for at udvikle en meget aggressiv prostatakræft.

Mændene fulgte et program med otte anbefalinger, udviklet af blandt andet WCRF (World Cancer Research Fund). Disse lyder således:

De 8 kræftbeskyttelses-råd 

 1. Vær så slank som muligt uden at bliver undervægtig
 2. Vær fysisk aktiv i mindst 30 minutter hver dag
 3. Undgå sukkerholdige drikkevarer. Begræns indtaget af energirig mad
 4. Spis en bred variation af grønsager, frugt, fuldkorn og bælgfrugter som f.eks. bønner
 5. Begræns indtaget af rødt kød (okse, svin og lam) og undgå forarbejdet kød
 6. Undgå eller begræns alkohol forbruget til 2 genstande pr. dag for mænd og 1 for kvinder
 7. Begræns indtaget af saltholdig mad og fødevarer, der er forarbejdet med salt
 8. Brug ikke kosttilskud til beskyttelse mod kræft

 

Det viste sig, at de mænd, som kun fulgte halvdelen eller under halvdelen af anbefalingerne havde en meget større risiko (38 procent større) for at udvikle aggressive tumorer end de mænd, som fulgte fire eller flere end fire af anbefalingerne.

Lederen af undersøgelsen, Lenore Arab, kommenterer resultaterne således i ”Medicin News Today” i forlængelse af offentliggørelsen:

”De fleste mænd har en risiko for at udvikle prostatakræft, men det er niveauet af sygdommens aggressivitet, der er mest klinisk relevant. Vores undersøgelse viser, at mænd med prostatakræft kan tage styringen over deres sygdom og moderere dens aggressivitet gennem valg af kost og livsstil”.

 

Kilder:

“Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” (WHO), 2004

”Medical News Today”  06/30/2013

http://www.who.int/cancer/prevention/en/

http://www.cancerresearchuk.org

Adherence to World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research lifestyle recommendations reduce prostate cancer aggressiveness among African and Caucasion Americans”. By Arab L, Su J, Steck SE, Ang A, Fonthma ET, Bensen JT, Mohler JL, David Geffen School of Medicine, Universtiyt of California, USA,  “Nutrion and Cancer”, 2013: 65 (5)

 

 

Se også under “kost”