Skip to content

Selen

Selen har i årevis været kendt som en virksom antioxidant og vigtig for at forebygge kræft, hjertekar-sygdomme og en række andre lidelser. Således skriver den finske læge og forsker Matti Tolonen i sin bog “Vitaminer og mineraler” fra 1985 – en bog som blev en bestseller i flere lande – følgende:

“Selen er fastslået som et meget vigtigt spormineral for menneskets helbred. Det er en af de vigtigste antioxidanter, som beskytter vore celler mod skader. Men selen er meget mere.

Selen forhindrer kræft og kromosomskader. Det øger modstandskraften mod virus- og bakterieinfektioner. Selens overvældende betydning er forklaringen på, at dette kapitel (om selen, red.) er et af de mest omfattende i bogen”

Både Tolonen og andre omtaler forskning, som igen og igen har dokumenteret, at dyr og mennesker med lavt selen-indhold i blodet har en øget risiko for en række sygdomme. For mennesker, der bor i områder med meget lidt selen i landbrugsjorden, er der en tydelig forhøjet risiko for kræft og hjertekar-sygdomme. De nordiske lande udgør et sådant selen-fattigt område.

Tolonen selv fastholder sine konklusioner i dag, hvilket man kan læse på hans hjemmeside i flere artikler. Blandt andet henviser han til en nyere undersøgelse fra USA med selen i forhold til prostatakræft. Undersøgelsen omfattede 724 mænd, diagnosticeret med prostatakræft. Deres selenkoncentration i blodet blev sammenlignet med 879 raske og matchende kontrolpersoner. Jo mere selen, der var i blodet, jo lavere var risikoen for at udvikle kræft, konkluderede forskerne.

(American Journal of Clinical Nutrition, 2007, 85:1, 209-217)

Overordnet set er forskning i selen er derimod blevet nuanceret en del med tiden, idet man også har fundet det overraskende resultat, at for højt indhold af selen også kan øge risikoen for kræft. Det har igen ført til den konklusion, at: Selen kan reducere forekomsten af kræft, men at det tilsyneladende  ikke sker for mennesker, som  forvejen har et normalt selen-niveau i blodet.

En nyere meta-analyse bekræfter, at selen-tilskud har en forebyggende effekt for kræft især i befolkningsgrupper med en lav selen-koncentration i blodet og i højrisikogruppe for kræft, men at man ikke kan drage konklusioner for normalgrupper med en sund helbredsprofil.

 

Selen som tilskud er for mennesker, som på grund geografi og kost er i underskud af selen. Det har vist sig, at mænd i mindre grad end kvinder er dækket ind med selen (og andre næringsstoffer), og at folk, som ryger, spiser fastfood og ensidig kost samt vegetarer, ofte mangler selen.

Da selen er et livsvigtigt spormineral, er det vigtigt at man dagligt via kosten får 40-60 mikrogram selen om dagen ifølge de officielle anbefalinger– helst i organisk form, da denne optages bedst. Visse læger og forskere anbefaler dog 200-300 mikrogram som forebyggende.

Den dansk/norske læge, Knut Flytlie, påpeger i sin bog: ”Vitaminrevolutionen”, at selen bør indtages sammen med andre antioxidanter som vitamin E og C. Sammen er de mere effektive end hver for sig , skriver han, og tilføjer:

”Det er ikke kun i statistikker, at lave selenværdier optræder som risikofaktorer for kroniske sygdomme som kræft, forkalkning, gigt og nedslidning. Det kan bekræftes gennem årelang erfaring med de såkaldte fuldblodsanalyser. Høj koncentration af selen ses sjældent hos disse patienter”.

Kilder

“Effects of Selenium Supplements on Cancer Prevention: Meta-analysis of Randomized Controlled Trials”, Nutrition and Cancer, 2011, 63:8, 1185-1195

American Journal of Clinical Nutrition, 2007, 85:1, 209-217

“Vitaminrevolutionen”, Knut T. Flytlie, Lindhart & Ringhof, 1998

Vitaminer og Mineraler”, 2.oplag, Matti Tolonen, forlaget Ny viden, 1986

www.cancer.dk