Skip to content

Før du vælger

Pengene til at drive vores offentlige sundhedssystem bliver betalt med skattekroner. Det sætter først og fremmest en grænse for, hvad hvad det offentlige system har råd til, men samtidig sætter det en behandlingsmæssig grænse fra myndighedernes side, i form af streng kontrol med effekten af behandlingerne.
Det betyder at du selv skal betale den række af alternative/komplementære behandlinger, der ligger uden for disse grænser, når du som patient eller pårørende kommer i en situation, hvor du ønsker at gøre noget selv, søge andre veje eller selv påtage dig ansvaret. Klik her for at se mere om økonomi og andre gode råd.

Der kan være mange årsager til at søge alternativ/komplementær behandling – f.eks.:

  • Du ønsker selv at gøre en indsats i dit behandlingsforløb
  • Det offentlige sundhedssystem har ikke flere behandlingsmuligheder til dig
  • Du har lyst til at prøve en alternativ/komplementær behandlingsform, fordi du kender andre som har haft gavn deraf.
  • Den behandling, som du er blevet tilbudt på sygehuset, strider mod dine ønsker eller overbevisning

Før du opsøger alternativ behandling bør du gøre dig klart, hvad formålet er? Det kan f.eks. være helbredelse, at lindre smerter eller give psykisk støtte i en svær tid.

Uanset hvad der motiverer dig til at vælge en alternativ/komplementær behandling, vil vi altid gerne hjælpe dig her på ICAK!

Klik her for at læse mere om hvordan ICAK kan hjælpe dig.