Skip to content

Hvad er alternativ behandling?

Den måde vi danskere forstår begrebet alternativ behandling, er de alternativer der findes udenfor det offentlige sundhedssystem. Desværre er alternativ behandling også et meget værdiladet ord, og et ord vi danskere bruger i flæng om akupunktur, kost  eller den behandler der sælger frøer ved fuldmåne og useriøst påstår det gør en rask af kræft.
Det er en skam.

På ICAK er håbet derfor at vi danskere i fremtiden vil lære begreberne komplementær og  integrativ behandling, og bruge disse ord i stedet, som man bruger dem i mange andre lande. Ordet alternativ opfattes nemlig stadig af mange som noget hokuspokus, der ikke virker. Det er en skam, for videnskabeligt set er der flere komplementære behandlingsmuligheder der er værd at satse på som kræftramt.

Det kan være f.eks. kost, motion, akupunktur eller meditation, som kan at styrke de behandlinger man modtager på sygehuset. Det kan også være man vælger veje, som giver den enkelte livskvalitet. Det kan f.eks. være irisanalyse, healing, tro på Gud eller spise en flødeskumskage.

Livskvalitet er et vigtigt element i ethvert menneskes liv, også hvis man er så uheldig at blive ramt af kræft. Det har vi fuld forståelse for i ICAK.

Vejle Sygehus har udarbejdet en super fin folder om at de imødekommer patienternes ønsker om komplementær behandling.

Klik her for at finde denne folder

WHO (verdenssundhedsorganisationen) definerer alternativ behandling på denne måde:
Klik her for at læse definitionen fra WHO.
Men der er stor forskel på hvordan forskellige lande opfatter hvad der er alternativt/komplementært. F.eks. er akupunktur en del af det konventionelle sundhedssystem i Kina, lige som Ayurveda medicin er det i Indien.

De alternative/komplementære muligheder er nærmest uanede, og det kan gøre det svært at finde rundt i.

Vi vil gerne hjælpe dig på vej i ICAK. For os er intet er for mærkeligt eller for stort eller småt. Har du lyst til en personlig rådgivning kan du også få det. Ordet og ønskerne er dine, vi kan inspirere og give gode råd.

Klik på de nedenstående overskrifter for at få mere information.

[expand title=”Sundhedsstyrelsen og det alternative” trigclass=”lilleskrift”]
I sundhedsstyrelsen er de opmærksomme på, at det kan være svært at tale med sundhedspersonale om alternative/komplementære behandlingsmuligheder. I et brev til landets hospitaler opfordrer sundhedsstyrelsen generelt til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.
Alligevel får ICAK stadig mange henvendelser, fra kræftramte der oplever, at de bliver afvist af lægen når de bringer alternative/komplementære muligheder på banen.
Klik her for at læse brevet fra Sundhedsstyrelsen.

Brevet er fundet på styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside, og du kan finde mere om alternativ behandling på deres side her:
Klik her for at læse mere på Styrelsen for Patientsikkerhed.

[/expand]

[expand title=”Virker alternativ/komplementær behandling?” trigclass=”lilleskrift”]
At alternativt/komplementære behandlinger hører til uden for vores offentlige sundhedssystem betyder ikke nødvendigvis, at det ikke virker. Det betyder blot at man fra politisk side har besluttet hvilke behandlinger vores skattekroner skal bruges til. Disse behandlinger er underlagt streng kontrol og nøje udvalgt ud fra videnskabelige forsøg (randomiserede kliniske undersøgelser). Forsøg der dokumenterer at folk får det bedre eller i bedste fald bliver raske. Men der er ingen garanti for at man bliver rask, selv for de behandlinger der er videnskabeligt bevist.
Mange alternative behandlinger vil dumpe ved de samme videnskabelige forsøg, måske fordi de ikke egner sig til at blive undersøgt efter samme metode. Effekten af dem beror ofte på oplevelse og erfaring.

[/expand]

[expand title=”Sundhedsfaglige personers syn på det alternative/komplementære” trigclass=”lilleskrift”]
Da læger og sygeplejersker gennem deres uddannelse er naturvidenskabeligt orienterede, kan det være svært at acceptere virkning ud fra erfaring. Altså at patienter erfarer, at de får det bedre af en alternativ behandlingsform, eller ligefrem bliver raske. Af samme grund kan det være svært for dig at tale med sygehuspersonalet, hvis du har et ønske om at benytte dig af alternative behandlingsmuligheder.  Det er det vi hører fra de fleste kræftramte som søger hjælp via ICAK.

Trygfonden og Mandag Morgen udgav i 2016 rapporten “Sundhedsvæsnet ifølge danskerne,” på baggrund af den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen.
Ifølge den vil næsten otte ud af 10 danskere gerne tale med lægen om alternativ behandling. Det står i skærende kontrast til den virkelighed vi oplever her på ICAK. Nemlig at mange kræftramte er blevet afvist af lægen, hvis de har ønsket at tale om alternative/komplementære behandlinger.
Klik her for at læse rapporten.

Når det så er sagt, har vi gennem årene her på ICAK oplevet at læger og sygeplejersker bliver stadig mere nysgerrige på hvad det alternative/komplementære kan. De inviterer os ud til foredrag og oplæg til faglige diskussioner hvilket vi gør med stor fornøjelse.
Vi oplever også ind imellem at læger og sygeplejersker henvender sig for at få råd i forbindelse med at de selv har fået konstateret kræft og derfor ønsker at gøre en alternativ/komplementær indsats ved siden af den behandling de modtager på hospitalet.

[/expand]