Skip to content

Når diagnosen er kræft

En selvhjælpsbog for kræftpatienter og deres pårørende

Når diagnosen er kræft
Publisher: forlaget Hovedland
Publication Year: 2013

En selvhjælpsbog for kræftpatienter og deres pårørende

About the Book

245.566 danskere levede ved udgangen af 2012 med en kræftdiagnose. Det var både personer, som var i behandling eller gik til kontrol, og personer som var på så lang afstand af deres sygdom, at de kunne betragtes som raske. Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden. I Danmark er der sket en kraftig stigning i antallet af registrerede kræfttilfælde fra 1940’erne til i dag. I 1940’erne, som måske er omkring det tidspunkt, hvor dine bedsteforældre blev født, var der knap 9000 nye kræfttilfælde om året i Danmark, og fra 2008-2012 er antallet 34.931 pr. år. (kilde: www. cancer.dk)

De vigtigste grunde til stigningen er, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at vi i gennemsnit bliver ældre. Over halvdelen af kræfttilfældene ses hos mennesker over 65 år. Dertil kommer livsstils- faktorer som rygning, overvægt m.m.

For alle, der har fået diagnosen kræft og deres pårørende, kan bogen ”Når diagnosen er kræft” være en inspiration og hjælp.. Her er ikke tale om en lille, let vejledning, men en meget stor og grundig bog på over 500 sider. (OBS: Der er dog udkommet  en letvægtsudgave i 2014 på  ”kun” 166 sider med titlen ”De bedste råd, når diagnosen er kræft””)

Beskrivelsen ”Kræft” er ikke blot en knude, man kan fjerne, det er en kronisk sygdom, mener forfatteren, danske Inge Kellermann, som arbejder som alternativ behandler. Bogen giver  dokumentation for, at kost og kosttilskud har en afgørende betydning for, om kræften slår til igen. Det vigtigste er at give kræften dårlige udviklingsmuligheder, og det kan man selv medvirke til. Dels ved at styrke immunforsvaret og dels ved at øge de konventionelle behandlingsmåders effekt. Bogen kommer således både ind på alternativ og konventionel behandling, og hvordan de kan spille sammen. Den bygger på en lang række kilder, især læge Keith Block’s[1] mangeårige erfaringer med behandlingsprogrammer for kræftpatienter.

I forordet anbefaler læge Carsten Vagn Hansen bogen, hvis man som patient vil kæmpe aktivt for at holde sygdommen i skak og ruste sig til diskussion med behandlerne. Forfatteren Inge kellermann, er uddannet zone- og urteterapeut, men har ingen forskningsmæssig skoling – dette svækker desværre bogen lidt, da det er umuligt at gennemskue, hvordan den omtalte og underbyggende forskning er udvalgt. Samtidigt er det formentlig noget af det bedste til selvhjælp, der endnu er udgivet på dansk, hvis man vil finde rundt i kostråd og kosttilskud m.m.

Du kan finde mere information om Inge Kellerman og hendes råd på www.helsemail.dk

hef.

december 2014

[1] Keith Block er en amerikansk læge med speciale i integrativ onkologi som har oprettet “ the Block Center for Integrative Cancer Treatment” I staten  Illinois, den første af sin slags I  USA, . Keith Block er her både medicinsk og videnskabelig direktør.Han er desuden forfatter til bogen ”Life over Cancer” ( http://www.lifeovercancer.com)