Skip to content

Charter

Charter for patienter der modtager undersøgelse, kontrol, behandling og pleje indenfor Århus Amts sygehusvæsen og samtidig benytter alternative behandlingstilbud:

Århus Amtsråd har, på baggrund af et forslag fra Sygehusbrugerrådet i Århus Amt, på sit møde den 5. oktober 1999 vedtaget følgende charter for patienter, der enten sideløbende med behandlingen i sygehusvæsenet eller udelukkende vælger at benytte alternative behandlingsmetoder.

Det er et hovedprincip inden for sygehusvæsenet, at enhver patient har ret til at træffe bestemmelse om, hvorvidt undersøgelse, behandling og pleje skal finde sted. Mange patienter ønsker selv at bidrage til, at deres helbredsmuligheder øges, bl. a. ved sideløbende med undersøgelser, behandling og pleje indenfor sygehusvæsenet, for egen regning at søge behandling hos alternative behandlere.

Der er for patienterne tale om selv

  • at yde et aktivt bidrag til, at deres behandlingsmuligheder måske øges, og at eventuelle bivirkninger ved den traditionelle behandling forebygges eller minimeres.
  • at supplere den traditionelle behandling
  • at få mulighed for at gøre noget

Endelig er der patienter der fravælger sygehusvæsenets behandlingsmuligheder.

Patienter har ret til, uanset deres bevæggrund, samtidig med undersøgelse, behandling og pleje i sygehusvæsenets regi at søge alternativ behandling. Patienter, der har fravalgt behandling indenfor sygehusvæsenet, kan efter henvisning fra praktiserende læge få foretaget kontrolundersøgelser inden for sygehusvæsenet for at fastslå lidelsens aktuelle status.

Patienter, der vælger alternativ behandling som et supplement eller som hel eller delvis erstatning til sygehusvæsenets tilbud om behandling og pleje, bør informeres om kendte konsekvenser, herunder om den valgte form for alternativ behandling har nogen formodet negativ indvirkning på sygehusvæsenets behandling.

 Århus Amts politik vedr. alternativ behandling, Oktober 1999