Skip to content

Samarbejdspartnere

Det er en del af vores mål at udbygge samarbejdet med relevante organisationer og institutioner:

Kræftens Bekæmpelse

Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse – især med rådgivningscentret Hejmdal i Århus, som geografisk ligger tæt på ICAK.

Her kan man bl.a. få:

  • Rådgivning til kræftpatienter, pårørende og efterladte
  • Supervision, undervisning og konsulentbistand til professionelle
  • Oplysning om sociale rettigheder

Hejmdal har åbent hver dag kl. 10-16

Peter Sabroes Gade 1, 8000 Århus C, tlf. 86 19 88 11

Mail: aarhus@cancer.dk

Web: www.cancer.dk

 

Tidslerne

Tidslerne er en landsdækkende forening af kræftpatienter i alternativ behandling og har lokalgrupper flere steder i landet. Foreningen giver bl.a. information om alternative behandlere, der arbejder med kræft, holder kurser og udgiver et medlemsblad med nyt om behandlinger, personlige beretninger m.m.

Tidslerne har en telefonrådgivning, kaldet Tidsellinien, telefon 70 20 05 15

Og kan iøvrigt kontaktes på mail: tidsellinien@tidslerne.dk

Web: www.tidslerne.dk

 

Kræfter til kræft

Kræfter til kræft er en uafhængig støtte- og patientforening, som bl.a. arbejder for, at patienter og pårørende får bedre information om behandling og rettigheder. Man forsøger også at forbedre de fysiske rammer på sygehusene. Foreningen er oprettet på initiativ af patienter fra Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, men alle interesserede kan blive medlem

Mail: info@ktkaarhus.dk

Web: www.ktkaarhus.dk