Skip to content

Akupunktur

 

akupunkturEn af de hyppigst anvendte alternative behandlingsformer er: akupunktur.  Dels er det en flere tusind år gammel kinesisk/asiatisk behandlingform, dels har mange læger og offentlige organisationer (EU, WHO) taget det til sig som et ekstra, ligeværdigt værktøj tilbehandling af sygdomme. Endelig er der god dokumentation for effekten på visse symptomer.

Akupunktur baserer sig på kinesisk sygdomsforståelse, som igen omfatter en lære om forskellige meridianstrømme (energibaner) og -punkter i kroppen.  Hvis disse meridianer blokeres, er det tegn på en svækket livsenergi, hvilket kan medføre forskellige sygdomme og symptomer. Akupunktur opløser ifølge denne forståelse blokeringen og hjælper kroppen til at genoprette sit eget energisystem – inklusive kroppens eget selvhelbredende system.

 

Der er forsket en del i effekten af akupunktur – også i forhold til kræftsygdom og –symptomer. Nedenstående information er hentet fra to store informationssites fra henholdsvis den amerikanske www.cancer.gov

og den engelske www.cancerresearchuk.org.

 

Man har primært foretaget kliniske undersøgelser af, hvordan akupunktur har virket på forskellige bivirkninger af traditionel vestlig kræftbehandling. Dog findes der også undersøgelser af effekten på immunsystemet, men ifølge cancer.gov er disse ikke brugbare set med forskerøjne, idet det er vanskeligt at tilrettelægge en undersøgelse af dette, så den dækker tilstrækkeligt. Derfor har man ikke anerkendt disse undersøgelser. Det samme gælder forskningen på behandling af smerter som følge af kræft.

Generelt omtales forskningen som utilstrækkelig som følge af dårligt beskrevet metodik eller et mangelfuldt design for undersøgelsen. Dette er årsagen til, at vi her i landet af og til oplever kritik af akupunktur eller andre behandlingsformer. En del af kritikken handler om, at den effekt, folk oplever, skyldes placebo effekt. Omvendt kan man sige, at det samme gælder for megen medicin og andre typer behandlinger i det offentlige system. At de kun virker på grund af placebo effekt (= fordi folk tror, det virker).  Sammenlignet med konventionelle behandlinger er akupunktur imidlertid stort set fri for bivirkninger.

OBS: I foråret 2015 har DR vist en serie på 6 afsnit om “alternativ behandling”. Akupunktur bliver i de første afsnit brugt til smertebehandling og allergi og virker tydeligt lindrende på forsøgspersonerne. Lasse Spang Olsen laver også et rent fysiologisk forsøg  i samarbejde med to læger og en dygtig akupunktur med tre forsøgspersoner – som har en markant effekt.

Af den forskning, der foreligger om akupunktur, drejer de mest overbevisende undersøgelser sig om effekten på kvalme og opkastninger efter kemoterapi, og troværdigheden her skyldes angiveligt disses –  videnskabeligt set ”sunde” – forskningsdesign. For eksempel at man har sammenlignet med fup-behandlinger. Der er altså dokumentation for virkningen.

Derfor kan man læse mange steder, at der er overbevisende resultater for en positiv behandlingseffekt af akupunktur i forhold til kvalme/opkast som typisk bivirkning af kemoterapi/stråling.

Men akupunktur hjælper også på forskellige andre bivirkninger af den konventionelle behandling. Både af kemoterapi, stråling og hormon- behandling. Generelt ser det ud som om, behandling med akupunktur er bedre eller mindst lige så god som standardbehandlingen for disse bivirkninger.

Her en lille oversigt, hentet fra www.cancer.gov

Effekt på hedeture

Hormonbehandling kan forårsage hedeture for kvinder med brystkræft og mænd med prostatakræft. Nogle undersøgelser har vist, at akupunktur kan være et effektivt middel til at lette disse symptomer.

Effekt på træthed

Forskellige undersøgelser af patienter med kræft-relateret træthed konkluderer, at de patienter som fik en serie akupunkturbehandlinger var mindre trætte og havde bedre livskvalitet sammenlignet med patienter, som fik akupressur, fupbehandlinger eller blot information om hvordan de skulle tackle træthed.

Effekt på mundtørhed

Strålebehandling har somme tider den bivirkning, at patienter får abnorm tørhed i munden (xerostomia).  Man har undersøgt effekten af akupunktur som behandling og forebyggelse af mundtørhed forårsaget af strålebehandling. To undersøgelser sammenligner akupunktur med standardbehandlingen for xerostomia. De fandt, at patienter som blev behandlet med akupunktur havde færre symptomer og forøget spyt-sekretion. Sammenlignet med standard behandlingen, forbedrer akupunktur markant symptomer på xerostomia efter strålebehandling.

En undersøgelse af langtidseffekten af akupunktur på mundtørhed fandt, at patienterne havde bemærkelsesværdig forskel i spyt sekretion efter 6 måneder sammenlignet med tilstanden før akupunktur. Patienter som fik akupunktur behandlinger i endnu længere tid havde forøget spyt- sekretion efter 3 år sammenlignet med patienter, som ikke fortsatte med akupunktur behandlingen.

Effekt på andre symptomer på kræft og bivirkninger af kræftbehandling

Målet med det meste kliniske forskning af akupunktur har været at undersøge effekten på kræftsymptomer og visse bivirkninger af den konventionelle behandling af kræft såsom: vægttab, hoste, angst, depression, taleproblemer, hikke, blokeret spiserør og væske i arme og ben.

Undersøgelser har vist, at for mange patienter har akupunkturbehandling lettet symptomerne eller forhindret dem i at blive værre.

 

Bivirkninger af akupunktur:

Når akupunktur gives af professionelt, kvalificeret personale, er det generelt meget sikkert – også for børn – og har som regel ingen bivirkninger.

Hvis det har, handler disse bivirkninger  om svimmelhed efter behandlingen eller ømhed på huden, hvor nålen har siddet.  En stor japansk undersøgelse omfattende 65.000 mennesker, som fik akupunkturbehandlinger, viste, at meget få havde problemer som følge heraf.

Akupunktur i Danmark:

Der findes to brancheforeninger inden for akupunkturfaget i Danmark. Disse er: Praktiserende Akupunktører (www.aku-net.dk) og Danske Akupunktører  (www.danske-akupunktoerer.dk). Her kan du læse mere om de forskellige udgaver af akupunktur. Der findes dog også kvalificerede behandlere, som af forskellige grunde ikke er medlem af disse foreninger.

 

Kilder:

www.cancer.gov

www.cancerresearchuk.org