Skip to content

Hvem er vi?

Vores opgave
Vores opgave er at informere og rådgive kræftramte og pårørende om alternative/komplementære behandlingsformer i forbindelse med kræft.  Samtidig ønsker vi at synliggøre vores eksistens i offentligheden på forskellig vis, b.la. med foredragsaktiviteter.
Da ICAK arbejder for offentlige midler, kan vi garantere at være 100% uvildige i enhver dialog om alternativ og komplementær behandling

Historien om ICAK
ICAK, InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling er en selvejende institution, oprettet af Århus Amt i år 2000. Region Midtjylland overtog ICAK, da amterne blev nedlagt. Regionen ønskede at støtte centret økonomisk for at kunne leve op til sit mål om: At alle patienter har ret til selv at bestemme, hvilken form for behandling de vil benytte sig af. Dette sikrer, at patienter aktivt kan bidrage til deres egen behandling og dermed handle selvansvarligt uden at miste mulighed for undersøgelse og kontrol i regi af sygehusvæsenet – klik her for at læse ICAK’s charter.
Med udgangen af 2018 opsagde Region Midtjylland samarbejdsaftalen med ICAK.

Fra 2019 støttes vi de næste fire år med penge fra Sundhedspuljen på finansloven. Ledelsen af ICAK er utroligt stolt over at folketingets sundhedsudvalg, med formand Liselott Blixt og sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen har valgt ICAK som det ene af ni sundhedsinsatser, der er værdige til støtte fra sundhedspuljen på finansloven.

klik her for at læse sundhedsministeriets pressemeddelelse

ICAK er unik, fordi midler fra det offentlige sikrer at vi kan være 100% uvildige i enhver dialog om alternativ og komplementær behandling.  Centret er beliggende i Aarhus men vi hjælper kræftramte og pårørende fra hele landet.

Etik
Der er klare etiske retningslinjer for centrets arbejde. For eksempel er vi forpligtet til, at rådgivning sker på et værdineutralt grundlag, og vi skal bidrage til, at den kræftramte bevarer kontakten til læge og sygehus, uanset om den kræftramte vælger alternative behandlingsmetoder eller ej.  – klik her for at læse de etiske retningslinjer for ICAK

Samarbejdspartnere
I vores arbejde med at udbrede viden og rådgive om alternativ/komplementær kræftbehandling samarbejder vi med andre organisationer, der har fokus på kræft: Kræfter til Kræft, Kræftforeningen Tidslerne og Kræftens Bekæmpelse – klik her for at læse mere om ICAK’s samarbejdspartnere.