Skip to content

Hvem er vi?

Vores opgave
Vores opgave er at informere og rådgive kræftramte og pårørende om alternative/komplementære behandlingsformer i forbindelse med kræft.  Samtidig er vi ansvarlige for at synliggøre vores eksistens i offentligheden.

Starten på ICAK
Icak, InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling er en selvejende institution, som blev oprettet af daværende Århus Amt i år 2000. Det er i dag Region Midtjylland, som støtter centret økonomisk for at kunne leve op til sit mål om: At alle patienter har ret til selv at bestemme, hvilken form for behandling de vil benytte sig af. Dette sikrer, at patienter aktivt kan bidrage til deres egen behandling og dermed handle selvansvarligt uden at miste mulighed for undersøgelse og kontrol i regi af sygehusvæsenet – klik her for at læse ICAK’s charter.

Centret er det eneste af sin art i Danmark. Selvom centret fortrinsvis tilbyder information og rådgivning til borgere i region Midtjylland, kan kræftramte og pårørende fra hele landet benytte sig af vores tilbud.

Ændring af navn
Centret har i en del år været kendt under navnet ”Buen”, men efterhånden som behovet for viden har bredt sig, lægger vi nu mere vægt på den lidt lange, men mere dækkende titel: InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling. Dette gør det lettere at søge efter og finde os.

Etiske samarbejdspartnere
Der er klare etiske retningslinjer for centrets arbejde. For eksempel er vi forpligtet til, at rådgivning sker på et værdineutralt grundlag, og vi skal bidrage til, at den kræftramte bevarer kontakten til læge og sygehus, uanset om den kræftramte vælger alternative behandlingsmetoder eller ej. Desuden lægges der vægt på, at vi stimulerer til en forbrugerbevidst holdning – klik her for at læse mere om ICAK’s etiske retningslinjer.

Samarbejdspartnere
I vores arbejde med at udbrede viden og rådgive om alternativ/komplementær kræftbehandling samarbejder vi med andre organisationer, der har fokus på kræft: Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Kræfter til Kræft – klik her for at læse mere om ICAK’s samarbejdspartnere.