Skip to content

Hvad er alternativ behandling?

Der findes et hav af alternative behandlingsmuligheder som f.eks. kosttilskud, kranio-sakral terapi, cannabis, akupunktur og meditation. Ordet alternativ opfattes desværre stadig af mange som noget hokuspokus, der ikke virker. Det er en skam, for videnskabeligt set er der flere ting der vil være værd at satse på, og alternativ/komplementær behandling kan være et godt supplement til den behandling du bliver tilbudt på sygehuset
På ICAK håber vi at ordet alternativ efterhånden bliver overtaget af det mindre værdiladede ord komplementær, som man bruger i mange andre lande.

Alternativ behandling skal forståes som de alternativer der findes udenfor det offentlige sundhedssystem.
WHO (verdenssundhedsorganisationen) definerer alternativ behandling på en lignende måde:
Klik her for at læse definitionen fra WHO.
Men der er stor forskel på hvordan forskellige lande opfatter hvad der er alternativt/komplementært. F.eks. er akupunktur en del af det konventionelle sundhedssystem i Kina, lige som Ayurveda medicin er det i Indien.

De alternative/komplementære muligheder er nærmest uanede, og det kan gøre det svært at finde rundt i. Vi vil gerne hjælpe dig på vej i ICAK. For os er intet er for mærkeligt eller for stort eller småt. Har du lyst til en personlig rådgivning kan du også få det. Ordet og ønskerne er dine, vi kan inspirere og give gode råd.

Klik på de nedenstående overskrifter for at få mere information.

Sundhedsstyrelsen og det alternative
I sundhedsstyrelsen er de opmærksomme på, at det kan være svært at tale med sundhedspersonale om alternative/komplementære behandlingsmuligheder. I et brev til landets hospitaler opfordrer sundhedsstyrelsen generelt til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.
Alligevel får ICAK stadig mange henvendelser, fra kræftramte der oplever, at de bliver afvist af lægen når de bringer alternative/komplementære muligheder på banen.
Klik her for at læse brevet fra Sundhedsstyrelsen.

Brevet er fundet på styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside, og du kan finde mere om alternativ behandling på deres side her:
Klik her for at læse mere på Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Virker alternativ/komplementær behandling?
At alternativt/komplementære behandlinger hører til uden for vores offentlige sundhedssystem betyder ikke nødvendigvis, at det ikke virker. Det betyder blot at man fra politisk side har besluttet hvilke behandlinger vores skattekroner skal bruges til. Disse behandlinger er underlagt streng kontrol og nøje udvalgt ud fra videnskabelige forsøg (randomiserede kliniske undersøgelser). Forsøg der dokumenterer at folk får det bedre eller i bedste fald bliver raske. Men der er ingen garanti for at man bliver rask, selv for de behandlinger der er videnskabeligt bevist.
Mange alternative behandlinger vil dumpe ved de samme videnskabelige forsøg, måske fordi de ikke egner sig til at blive undersøgt efter samme metode. Effekten af dem beror ofte nemlig på oplevelse og erfaring. Oplevelser af at få det bedre og ligefrem blive rask. Erfaringer og oplevelser tæller desværre ikke i videnskabelig sammenhæng, men det behøver ikke betyde at det alternative/komplementære ikke virker.

 

Sundhedsfaglige personers syn på det alternative/komplementære
Da læger og sygeplejersker gennem deres uddannelse er naturvidenskabeligt orienterede, kan det være svært at acceptere virkning ud fra erfaring. Altså at patienter erfarer, at de får det bedre af en alternativ behandlingsform, eller ligefrem bliver raske. Af samme grund kan det være svært for dig at tale med sygehuspersonalet, hvis du har et ønske om at benytte dig af alternative behandlingsmuligheder.  Det er det vi hører fra de fleste kræftramte som søger hjælp via ICAK.

I skrivende år 2016 udkom Trygfonden og Ugebrevet Mandag med rapporten “Sundhedsvæsnet ifølge danskerne.”
Ifølge den vil otte ud af 10 danskere gerne tale med lægen om alternativ behandling. Det står i skærende kontrast til den virkelighed vi oplever her på ICAK. Nemlig at mange kræftramte er blevet afvist af lægen, hvis de har ønsket at tale om alternative/komplementære behandlinger.
Klik her for at læse rapporten.

Når det så er sagt, har vi gennem årene her på ICAK oplevet at læger og sygeplejersker bliver stadig mere nysgerrige på hvad det alternative/komplementære kan. De inviterer os ud til foredrag og oplæg til faglige diskussioner hvilket vi gør med stor fornøjelse.
Vi oplever også ind imellem at læger og sygeplejersker henvender sig for at få råd i forbindelse med at de selv har fået konstateret kræft og derfor ønsker at gøre en alternativ/komplementær indsats ved siden af den behandling de modtager på hospitalet.