Skip to content

Ledelse

Det daglige arbejde varetages af en centerleder i tæt samarbejde med bestyrelsen samt erfarne frivillige.

Centerleder: Berit Wheler,  journalist og sygeplejerske

Bestyrelse

Centret er ledet af en bestyrelse, der dækker flere patientstøtteorganisationer, samarbejdspartnere og brugerrepræsentationer i Region Midtjylland.

Bestyrelsen består i 2017 af:

  • Stig Hedegaard Kristensen, repræsentant for Sundhedsbrugerrådet Region Midtjylland 
  • Alice Brask, repræsentant for Sundhedsbrugerrådet Region Midtjylland og Hjerteforeningen
  • Henrik Kruse, leder af Hejmdal, Kræftens Bekæmpelse Aarhus
  • Kitty Mogensen, repræsentant for Kræfter til Kræft
  • Annette Kløjgaard, repræsentant for Region Midtjyllands Ældreråd
  • Ralph Jørgensen, repræsentant for Landsforeningen Bedre Psykiatri og Danske patienter
  • Mai Nielsen, repræsentant for patientforeningen Tidslerne

InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling opstod efter en indsats fra Sygehusbrugerrådet på initiativ af det daværende Århus Amt i år 2000. Sygehusbrugerrådet  hedder i dag Sundhedsbrugerrådet og har fortsat en overordnet og styrende rolle. Rådet udpeger bestyrelsen for ICAK fra patient- og brugerorganisationer.