Skip to content

Kræftmirakler

– i lægens og patientens perspektiv

Kræftmirakler
Publisher: Hovedland
Publication Year: 2000

- i lægens og patientens perspektiv

About the Book

Bogen  ”Kræftmirakler” er skrevet af læge Ulrik Dige i et tæt samarbejde med 62 kræftpatienter og deres journaler. Ud af de 62 patientfortællinger har 37 oplevet en forbedring eller helbredelse af deres kræftsygdom, uden der har fundet en autoriseret lægelig behandling sted. Patienterne repræsenterer næsten alle tænkelige kræftformer, hvor du som kræftpatient kan finde inspiration til alternative behandlingsmetoder og tankemønstre, der kan hjælpe dig mod din helbredelse.

Bogen sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle behandling, men håbet er ikke at nedgøre den lægevidenskabelige metode, men derimod at åbne dørene for at det alternative univers og den medicinske verden kan indgå et tæt samarbejde, der vil hjælpe i kampen mod kræft.

Bogen er opløftende, da den bidrager med håbet om, at selv kræftformer, der er opgivet af lægerne, kan overvindes. Den er bestemt læseværdig.

KL