Skip to content

Kræftpatienter får lettere adgang til medicinsk cannabis

Fra 2018 kan flere patienter få ordineret medicinsk cannabis, som led i en forsøgsordning. Blandt målgruppen for forsøgsordningen er kræftpatienter, som oplever kvalme efter kemoterapi.

Der er allerede patienter, som har fået udskrevet medicinsk cannabis af egen læge. Forsøgsordningen vil dog gøre det tilgængeligt for endnu flere.

Venstre, Social Demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF er blevet enige om at afsætte de nødvendige midler til forsøgsordningen.

Du kan finde sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen her:
Klik her for at læse sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen

Artikel om samme fra DR her:
Klik her for at læse artiklen om forsøgsordningen på DR.dk

Det er allerede muligt for læger at udskrive medicinsk cannabis, hvis lægen tager det fulde ansvar. Du kan læse mere om medicinsk cannabis her:
Klik her for at læse mere om Cannabis

Omtale af ICAK i Information

Information har den 3. juni 2016 en artikel omkring søgning på cannabis-produkter ved InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling.

Tre ud af fire vil høre om medicinsk cannabis’
Interessen for medicinsk cannabis er stigende. Det mærker Berit Wheler, leder af Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling, som Region Midtjylland står bag. Hun er nu begyndt at gøre patienter opmærksomme på, at deres egen læge kan udskrive recept på cannabismedicin

Læs artiklen her: https://www.information.dk/indland/2016/06/tre-fire-hoere-medicinsk-cannabis

Læs artiklen fra ICAK her: Naturligt cannabisolie på recept

Naturligt cannabis på recept

Af centerleder Berit Wheler

Har du kræft, behøver du ikke længere begå kriminalitet for at få adgang til cannabis medicin. Alle læger har direkte adgang til at skrive recept på medicin udvundet fra naturlig cannabis. Medicinen bliver til, ved det man kalder magistrel fremstilling, og det giver alle læger direkte adgang til at udskrive recept.

Det gælder b.la. for dråber med naturligt THC, en af mange cannabinoider (indholdsstoffer) som bliver grundigt gennemforsket i disse år, for blandt andet at kunne slå kræftceller ihjel. Dog kan du ikke få recept på cannabisdråber med THC som en kur til at bekæmpe kræft. For selv om forskerne ikke er i tvivl om at visse cannabinoider dræber kræftceller, så er de lovende forskningsresultater kun udført på laboratorieplan og i dyreforsøg. Vi venter stadig på resultater, fra den forskning der flere steder er ved at blive udført på mennesker.

Det er derimod videnskabeligt bevist at medicinsk cannabis som f.eks. THC dråber kan give appetit og bruges mod kvalme og smerter, og med den baggrund kan udskrives som medicin til kræftpatienter. Hvis det viser sig på sigt at der skulle være en sidegevinst i at samme kan slå kræftceller ihjel, så kan vi jo kun være tilfredse.

Som centerleder beklager jeg meget at det først går op for os nu, at alle læger har direkte adgang til at skrive recept på cannabis medicin. Men jeg trøster mig at vi deler vores uvidenhed med de fleste danske læger. Der bliver nemlig ikke skrevet mange recepter på de produkter som Glostrup Apotek fremstiller magistrelt af naturligt cannabis.

Lægers uvidenhed

“Det tror jeg altså ikke passer, det ER desværre kun på syntetisk basis de fremstiller det. Det har du fået forkert fat i”, fortæller overlæge Paul Gram-Hansen, da jeg overbringer ham budskabet om at Glostrup Apotek producerer THC lægemidler fremstillet af naturligt cannabis.

Den 18. Maj optræder han i en artikel i Information  med overskriften: “Overlæge efterlyser bedre cannabis”

I artiklen fortæller overlægen, at han føler sig begrænset af kun at have adgang til Marinol kapsler med syntetisk THC. Et middel han har brugt til nogle af hans patienter mod kvalme og appetitløshed, som de får af kemo og strålebehandlinger de får mod leukæmi eller lymfekræft. Overlægen føler ikke sig overbevist af mit budskab om naturligt cannabismedicin, derfor aftaler vi at udsætte samtalen til senere samme dag, så jeg kan genresearche mine informationer.

Den naturlige vare

“JA, det ER ud fra naturligt cannabis vi producerer lægemidler med THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard tålmodigt, på trods af at jeg atter må forstyrre ham med et spørgsmål jeg allerede HAR fået svar på. For at sikre mig med både livrem og seler, ringer jeg også til Lægemiddelstyrelsen, og forhører mig om de ved der bliver fremstillet THC lægemidler fra naturlig cannabis på Glostrup Apotek.

Apoteker Kristian Østergaard fortæller, at de på hans apotek kan fremstille dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve med THC, -alt efter hvad lægen ønsker til patienten, og det samme gælder dosisforholdet, som med magistrelt fremstillet medicin bedre kan tilpasses den enkelte patient.

“Vi har dog ikke mange forespørgsler på produkterne. Det der mangler er at lægerne kender til den mulighed de har for at udskrive recept på f.eks. THC”.

Det interessante ved magistrelt fremstillet medicin er, at lægen skriver recept ud på et specifikt medikament i en specifik dosis, så det er tilegnet den enkelte patient.

“For eksempel fås THC dråberne som 0,88 mg pr dråbe og er altså lettere at dosere individuelt til forskel fra Marinol kapsler som hver indeholder 2,5 mg  syntetisk THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard. Marinol kapsler er fremstillet af et lægemiddelfirma og er et af to produkter som speciallæger kan udskrive efter særlig godkendelse fra lægemiddelstyrelsen.

Overlægen tilfreds med udsigt til naturligt cannabis medicin

Overlæge Paul Gram-Hansen fra Odense Universitetshospital er tilfreds med at det viser sig det er ham der var uvidende om at han havde adgang til præparater udvundet fra naturlig cannabis. Han har i flere tilfælde brugt de syntetiske Marinol kapsler til at bekæmpe kvalme, appetitløshed og vægttab, som er de bivirkninger til kemoterapi der komplicerer kræftbehandling, fordi de udmarver kræftpatienterne. Men han oplever at patienterne får ubehagelige bivirkninger af det syntetiske præparat.

Fra sine hollandske kolleger, som siden 2003 har haft adgang til at bruge THC udvundet fra naturligt cannabis, har han erfaret at patienterne ikke får samme ubehag. Derfor vil han udnytte, at det rent faktisk kan lade sig gøre at hjælpe f.eks. hans leukæmi og lymfekræft patienter med svær kvalme og vægttab med  f.eks. THC dråber magistrelt fremstillet fra Glostrup Apotek.

Recept på THC dråber

Som kræftpatient kan du altså få din egen læge til at udskrive for eksempel THC dråber mod kvalme, appetitløshed og smerter. For at udskrive THC skal mulighederne for at et andet lægemiddel virker være udtømt, og så skal der være evidens, altså videnskabeligt bevis for at stoffet virker. For eksempel er der ikke evidens for at sige at THC skulle bekæmpe kræft i et menneske.

Frank Bøgh Madsen fra Lægemiddelstyrelsen bekræfter at det er korrekt, at enhver læge kan udskrive recept på magistrelt fremstillede lægemidler med indhold af cannabis. Af andet magistrelt fremstillet medicin er der f.eks. kokain som regelmæssigt bruges under næseoperationer fordi det trækker blodkar sammen, eller opium dråber mod diarré.
Det er dog en smule kompliceret med udskrivning af magistrelt fremstillede lægemidler. Det er nemlig “op til en læge at tage ansvaret for ordinationen” ifølge Lægemiddelstyrelsens Notat fra december 2015 om medicinsk cannabis.  Det kræver altså af lægen at han sætter sig ind i det indhold der er i magistrelt fremstillede lægemidler, samt at beskrive f.eks. hvor mange gram per milliliter produktet skal indeholde, samt i hvilken udformning. Altså er det dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve, ud over at lægen som med alle andre lægemidler skal bestemme doseringen til den enkelte patient.

Apoteker er underlagt strenge krav til kvaliteten på deres magistrelle produktion og har styr på indholdet i den medicin der f.eks. er udvundet fra naturlig cannabis. Lægerne kan altså stole på indholdet og hjælpe deres patienter med at få et sikkert produkt, frem for det de henter på det illegale marked.

Terminale patienter med medicinbevilling kan få tilskud og lægen kan søge om enkelttilskud til patienten ved ordination af magistrelle lægemidler. Der er dog ingen garanti for, at man får tilskuddet. Det vil bl.a. afhænge af, om lægen kan vise evidens for indikationen, eller om anden behandling er afprøvet først.

I gamle dage havde alle apoteker i Danmark magistrel fremstilling af medicin. På lægestudiet fik medicinstuderende undervisning i samme, samt hvordan de fik adgang til at bruge midlerne til deres patienter. I dag er der kun 2 apoteker i Danmark der fremstiller medicin magistrelt, og der undervises ikke længere i det på lægestudiet.

 

Opsigtvækkende hypotese: Derfor får mennesker kræft

3. august 2015  skriver: videnskab.dk

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier – for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske.

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier ­ for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske. Kræft opstår, når mutationer i kroppens celler bygger sig op over tid og til sidst skaber kræft­superceller, der kan udkonkurrere kroppens raske celler i kampen om pladsen. Sådan er i hvert fald den konventionelle forståelse af kræft og årsagerne til kræft. Det kan dog ikke være hele svaret, mener amerikanske forskere, der har udviklet en ny hypotese for udviklingen af kræft.

De amerikanske forskere mener, at kræft ikke opstår, fordi mutationer bygger sig op over tid, men derimod fordi cellemiljøet i kroppen bliver forringet af eksempelvis alderdom eller rygning. Det ændrede cellemiljø er mere gunstigt for kræftcellerne, der ellers bliver holdt nede af kroppens raske celler. Ændringen i omgivelserne betyder, at kræftcellerne kan vokse og sprede sig. Forskere: Det er basal evolution Ifølge forskerne er det helt basal evolutionsteori. »Så længe miljøet i kroppen er sundt og raskt, favoriserer det raske celler, der evolutionært er optimalt tilpasset til netop det miljø. Først når disse betingelser ændrer sig, kan det være en evolutionær fordel at have nogle af kræftcellernes mutationer. Det gør, at de begynder at vinde over de raske celler i kampen om pladsen,« forklarer professor James DeGregori, der leder Cancer Research Center ved University of Colorado, i en pressemeddelelse. Den nye kræfthypotese er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift

“Proceedings of the National Academy of Science”

 

 

videnskab.dk/krop-sundhed/opsigtvaekkende-hypotese-derfor-far-mennesker-kraeft

hef august 2015

Mobilstråling og hjernekræft

Pas på med at hænge i mobilen for længe. Det kan øge risikoen for tumorer i hjernen, hvis du bruger mobilen intensivt .Det har vist sig, at over 15 timers mobilsnak pr. måned hos intensive mobilbrugere giver to til tre gange højere risiko for at udvikle glioma og meningioma (kræfttyper i rygmarv og hjerne) sammenlignet med folk, som sjældent bruger mobilen. Det viser en nyere fransk undersøgelse, offentliggjort i British Journal Occupational and Environmental Medicine.

Undersøgelsen er den foreløbig seneste i forskning, der gennem 15 år har kigget på forbindelsen mellem mobilstråling og hjernekræft.
I 2011 tilkendegav the International Agency for Research on Cancer (IARC)
at de elektromagnetiske, radiofrekvente felter , som blev brugt af mobiltelefoner og anden  trådløs kommunikation, muligvis var kræftfremkaldende, skriver den engelske avis “The Guardian”i en artikel.

Imidlertid har forskerne været oppe imod flere udfordringer i forsøgene på at be- eller afkræfte teorien. Det er blandt andet meget svært at få et præcist billede af brugen af telefonen i hverdagen, medregnet skiftende teknologi og det at  få filtreret andre kræftrisici fra, såsom rygning m.m.
Den nævnte franske undersøgelse kiggede på 253 tilfælde af glioma og 194 tilfælde af meningioma i årene 2004-2006.
Disse patienter blev sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af 892 raske personer, og man fandt her en øget risiko blandt de, der brugte mobiltelefonen intensivt fx på arbejde (salg og lign.).

Undersøgelsen viste også flere uoverensstemmelser med anden tidligere forskning, som har sandsynliggjort en sammenhæng mellem hyppig mobilbrug og hjernekræft. For eksempel opdagede man, at kræften opstod i den modsatte side af hjernen – snarere end på samme side – af der, hvor mobilen normalt blev brugt.
Forskerne på Universitet i Bordeaux erkender, at der behov for mere forskning, som tager hensyn til  ny mobilteknologi, som angiveligt udsender mindre stråling. Endvidere vil man gerne undersøge langtidseffekten.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO følger problematikken.

læs hele artiklen fra the Guardian på:
http://www.theguardian.com/society/2014/may/13/intensive-mobile-phone-users-higher-risk-brain-cancer-study

kilde iøvrigt:

Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study”

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2014 Jul;71(7):514-22. doi: 10.1136/oemed-2013-101754. Epub 2014 May 9.
østrigske  læger (i Wien)  har udgivet denne plakat:

http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf

Vores egen sundhedsstyrelse skriver om stråling og kræft:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/fakta/helbredsrisici-ved-ioniserende-straaling

 

En beslægtet nyhed er , at det kan være forstyrrende og skadeligt for hjernefunktionerne at tjekke sin mobil hele tiden. Det viser ny forskning, omtalt i den britiske avis “The Independent” 17. august 2015.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/constantly-checking-your-mobile-phone-can-lead-to-cognitive-failures-10458210.html

 hef. august 2015

Ud af offer rollen

skejby projektDet er efterhånden velkendt, at det er en fordel for helbredelse og livskvalitet, hvis man tager hånd om sit eget liv og selv gør noget, frem for passivt at lade andre handle på vegne af en. Med andre ord: arbejder det man nu kan på at komme ud af offer rollen (hjælpeløshed, magtesløshed).
En nyere undersøgelse fra Århus er med til at fremhæve dette aspekt.
På afdeling Q på det store hospital Skejby – Århus Universitetshospital – har man gennem et år (2010-2011) forsøgt sig med et holistisk projekt i forhold til HIV-smittede. En kronisk sygdom, som ofte medfører nedtrykthed, depression, angst, stress m.m. hvilket igen nedsætter ens modstandskraft.
Kræft er ikke sammenligneligt med HIV – men det er dog en sygdom, som ofte betyder nedsat livs-duelighed for patienterne.
Budskabet i ovennævnte undersøgelse er, at man gennem et holistisk program, som i høj grad inddrager patienten selv, kan opnå et bedre psykisk helbred, mindre depression og bedre evne til at håndtere tilværelsen og dens udfordringer.
Afdeling Q, anført af professor og overlæge Lars Østergård, hyrede den canadiske Marc Drouin (Hawk of the Yellow Wind) – som er oplært i indianske skikke (nordamerikanske) og i mange år har arbejdet i Danmark som coach i lederudviklingsprogrammet “Pathfinder” til at forestå projektet som omfattende 30 patienter – 8 kvinder og 22 mænd.Gennem et år trænede patienterne i gruppen en ny måde at se verden på og aktivt forholde sig til deres liv og sygdom.

hawk15(Hawk/Marc Drouin)

 

 

 

 

se en video om projektet her

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2015/05/02?video_id=57106

 

Hvis man vil vide mere om undersøgelsen, har teamet bag projektet publiseret en videnskabelig artikel i august 2014 udgaven af tidsskriftet “Journal of HIV for Clinical and Scientific Research”. Titlen er “The Impact of a Holistic Intervention on Self-Efficacy and Risk of Depression in HIV-Infected Individuals in Denmark”

 

OBS: Omtalen  af projektet (med link til video’en) her på ICAK’s  side sker med tilladelse fra afdeling Q, Århus universitetshospital, Skejby.

juli/august 2015

Brystkræft og “ny medicin”?

Visse medier fortæller for tiden en historie om “banebrydende ny medicin” i forhold til brystkræft. de henviser til kvindehormonet progesteron, som helst skal være i balance med østrogen. Nu er det ikke “banebrydende ny” medicin men noget,der er velkendt for især alternativt tænkende fagfolk – som kalder det “bioidentiske hormoner”. Man skal huske, at det skal være naturlig progesteron – ikke syntetisk.
ItemImageEn bog på det danske marked fra sidste år, som kan fortælle meget mere om dette er “Naturlig hormonterapi” af Anette og Jens-Ole Paulin – der er også en FB-gruppe ved navn “Naturlige hormoner”.. Men det har været kendt længe, at naturlig progesteron især kan afhjælpe mange gener for mange kvinder .Også efter brystkræft.
Lægen john R. Lee udgav for adskillige år siden en række bøger herom bl.a. “What the doctor may NOT tell you about menopause” ,hvori han advokerede for naturlig progesteron. og senere bogen “What your doctor may NOT tell you about Breat Cancer” fra 2005. Hans arbejde er  efter hans død ført videre af kolleger og man kan orientere sig på hjemmesiden http://www.johnleemd.com . Hans bøger kan købes på engelsk fx gennem amazon. co.uk.
Det er i øjeblikket ikke muligt at købe naturlig progesteron i Danmark.

juli 2015

Case: mor til tre helbredte sig selv

Bettina har haft kræft to gange (lymfekræft). Første gang i 2001 fik hun stråler, og anden gang i 2012 sagde hun nej til stråler. Hun har nu to år senere i 2014 fået beskeden: Du er sygdomsfri. Du er fuldstændig rask. Læs hendes historie.

En casehistorie fra Danmark om en kvinde, mor til tre og deltager i tv-reality-serien ”Robinson ekspeditionen” som fik kræft to gange og helbredte sig selv. Artiklen er for nylig trykt i ”Lokalavisen”, Køge og er skrevet af redaktør Martin Rasmussen. ICAK har fået tilladelse af Bettina, redaktør og avis til at bringe den her:

Bettina søgte nye veje i kampen mod kræft

Bettina Tammaro takkede nej til strålebehandling og tog selv kampen op mod kræft. Nu vil hun dele ud af sine erfaringer ­ mød hende blandt andet ved “Stafet for Livet” til sommer

Af Martin Rasmussen

Bettina tammaro

 

 

Det kræver et vist mod at sige nej tak til et tilbud om strålebehandling, når man lige har fået konstateret kræft, men det var lige nøjagtig det, som Bettina Tammaro fra Solrød Strand gjorde i 2012, da hun for anden gang måtte tage kampen op mod den frygtede sygdom. Hun valgte i stedet at tage kampen op mod kræften på egen hånd, og i oktober sidste år fik hun den glade besked fra lægerne: Kræftknuden var væk. ­

”Jeg fravalgte stråler, fordi jeg ikke troede på, at det ville virke. Jeg fik jo kræft igen, efter jeg fik stråler første gang, jeg havde kræft, og hvis jeg fik stråler igen, ville jeg leve i frygt hver eneste dag, så jeg var nødt til at gøre noget andet”, fortæller hun om sin svære beslutning.

I stedet for strålebehandling kastede hun sig over alle tænkelige råd på internettet om, hvad man selv kan gøre for at styrke kroppen i kampen mod kræft. Og hun gav ikke op, selv om der gik længe, inden hun begyndte at se resultater i form af en formindskelse af den knude på størrelse med en femkrone, som hun havde. ­

”Det første år ledte jeg efter nålen i høstakken, og jeg prøvede alt muligt inden for kost, motion og behandling. Hver gang mærkede jeg efter og lyttede til kroppen for at se, om det føltes “rigtigt”. For eksempel spiste jeg kun grøntsager i en periode, men jeg blev meget svag, så jeg tilførte nogle proteiner til min kost”, fortæller hun.

Bedring lod vente på sig

Hun fortæller om et svært forløb i det første år, hvor der ikke skete nogen ændring omkring kræften, men i foråret 2014 blev hun for alvor bestyrket i troen om, at hun kunne gøre en forskel med sin intensive fokus på kost og motion. ­

”Det er præcis et år siden, jeg mærkede vendepunktet. Inden da ændrede knuden sig ikke, selv om jeg både havde prøvet at spise som en kanin og havde spist bagepulver med ahornsirup og prøvet alt muligt andet. De jævnlige tjek var meget skuffende, fordi knuden ikke ændrede sig”, fortæller hun.

Men en februardag i 2013 blev en lykkens dag. Beskeden fra lægen var, at knuden var blevet væsentligt mindre. ­

”Da tænkte jeg “Ok, der sker noget”, og det var også derfor, jeg turde sige nej tak til et nyt tilbud om stråler, selv om der helt sikkert var et splitsekund, hvor jeg overvejede det”, fortæller hun.

Bettina Tammaro havde det så godt på det tidspunkt, at hun sagde ja til muligheden for at deltage i tv­showet ”Robinson Ekspeditionen”. ­

”Det var en stor drøm for mig at komme med. Om det var fornuftigt eller ej, ved jeg ikke, men jeg valgte at gøre det, og oplevelsen gav mig en masser plusser i regnskabet”, siger hun om den store oplevelse under fremmede himmelstrøg, hvor hun var med helt frem til afgørelsen.

Vil dele erfaringer

Og i oktober 2014 blev hun altså raskmeldt af lægerne takket være sin noget alternative kur. Hun understreger, at hun ikke nødvendigvis vil anbefale det samme til andre, men hun undrer sig over, at der ikke er mere fokus på, hvordan kræftpatienter selv kan være med til at gøre en positiv forskel ved at styrke immunforsvaret. ­

”Kræft er et symptom på, at der er noget galt i kroppen ­ lidt som en  rød, blinkende lampe i en bil. Man kan fjerne knuden, men det fjerner ikke nødvendigvis årsagen til, at man fik kræft, så jeg vil virkelig anbefale, at man stopper op og får overblik over, hvad man selv kan gøre. Vi fylder for eksempel os selv med makeup, deodorant og stråler fra mobiltelefoner. Det havde jeg aldrig tænkt på før”, siger Bettina Tammaro, som altså nu holder foredrag om sine oplevelser og blandt andet deltager i Kræftens Bekæmpelses arrangement på Køge Marina til sommer, Stafet for livet. ­

”Jeg oplever, at mange søger efter, hvad man selv kan gøre for at gøre en forskel, og dem vil jeg gerne hjælpe. Alle må finde deres egen måde at håndtere det på, men jeg vil gerne give inspiration ud fra mine egne erfaringer. Formålet er ikke, at folk skal gøre som jeg men at dele min erfaring, så folk står stærkere, uanset hvad de vælger af behandling”

Syv gode råd fra Bettina Tammaro

  1. Sover som jeg har behov for
  2.  Udrenser/afgifter cirka to gange ugentligt med enten massage/trampolin eller ínfrarød sauna
  3. Motionerer cirka seks gange ugentligt (20-90 minutter) – løber eller svømmer eller cykler eller træner i fitness
  4. Dyrker mine passioner på sidelinien hele tiden.
  5. Spiser syre/basekost cirka 70 procent af tiden, og jeg ikke gør det i en uge, så retter jeg altid op efterfølgende. Livet skal også leves.
  6. Følelser: Siger fra og til og undgår stress og prioriterer fred og ro meget højt hele tiden.
  7. Gør mit bedste for at holde balancen, og hvis det skrider, så finder jeg “hjem” igen.

Gengivet med tilladelse fra Lokalavisen.dk (heri publiseret 15. marts 2015) og journalist Martin Rasmussen og Bettina Tammaro.

april 2015

PB: Bettina holder foredrag i Århus 26. oktober 2015 hos FOF se http://www.fof.dk/aarhus

Hun har  også en facebook-side:

https://www.facebook.com/KRÆFT-RASK-UDEN-KEMO

 

Kræftprojekt om mennesker, som blev raske

radicalremission bogRadikal  eller spontan remission betyder en fuldstændig ”gåen i sig selv”/bedring og henviser til patienter, hvis sygdom på mystisk vis er forsvundet…men det er ikke mere mystisk, end at en amerikansk læge , Kelly Turner,  for nogle år siden satte sig for at undersøge det nærmere  i en ph.d. afhandling. Det er der kommet en  bog ud af, som næsten med det samme er røget til tops på bestsellerlisterne.

Den handler om kræftpatienter, som blev raske på trods. Den har titlen ”Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds” . Dr. Kelly Turner foretrækker betegnelsen ”radikal” frem for ”spontan”, fordi der typisk ikke var noget spontant over disse usædvanlige helbredelser. De fleste patienter gjorde selv noget aktivt for at fremme helbredelses-processen.

I løbet af sin research, som omfattede analyser af først 50 siden 1000 cases, fandt Kelly Turner mere end 75 forskellige helbredelses faktorer, som patienterne benyttede sig af for at hjælpe sig selv. Ud af disse var der ni, som blev brugt af stort set alle overleverne. Disse nøglefaktorer involverede både krop, psyke og ånd.

Interesserede kan finde opmuntrende historier fra Radical Remission Project på projektets hjemmeside, hvor folk kan offentliggøre deres historier og dele deres erfaringer.

http://www.radicalremission.com

eller på facebook

https://www.facebook.com/RadicalRemission

kilde: ”Radical Remissions:Cancer Patients Who Defy the Odds”, Medscape, jul.08, 2014

vigtig Tilføjelse:. Bogen er udkommet på dansk med  titlen. “Nøgler til spontan helbredelse” og lover lidt rigeligt i den danske titel i forhold til, hvad forfatteren selv lægger vægt på. Hun er netop påpasselig med ikke at skabe falske forhåbninger.

Læs omtale  under “Litteratur” – fanebladet.

hef

marts 2015

 

Nyt om cannabis

 

DR bragte 19, nov. 2014  en nyhed om forskning i cannabis og kræft på deres hjemmeside. Her er et link til den engelske undersøgelse, somDR’snyhed refererer til

http://www.sgul.ac.uk/media/latest-news/cannabis-extract-can-have-dramatic-effect-on-brain-cancer-says-new-research

20.nov 2014