Skip to content

Artikel om ICAK i magasinet “helse”

af centerleder Berit Wheler

Kræft er tema i seneste udgave af magasinet “helse”, der udkom 24. april. Jeg var så heldig at få lov at fortælle om ICAK, som jeg er stolt af at være en del af. Artiklen om ICAK kan du finde på side 18 i magasinet. På side 16 og 17 kan du også læse om en af mine gode samarbejdsparnere Jette Lyngholm, som er formand for Tarmkræftforeningen. Mod alle odds har hun været kræft-fri siden 2014. Jette er selv overbevist om, at hendes egen indsats med flere alternative tiltag er medvirkende til at hun blev kræft-fri og stadig er det. Jette fortæller i artiklen at ville ønske hun havde kendt til ICAK, da hun blev syg.

Magasinet “helse” kan du hente gratis på apoteket.

Eller du kan finde det ved at trykke på linket her: Magasinet “helse

Appel til kræftlæger fra ICAK i BT

“Læger bør i højere grad gå i dialog med og være åbne over for kræftpatienter, der har interesse for alternativ behandling.” Som repræsentant for ICAK fik centerleder Berit Wheler ordlyd i BT søndag den 26. februar 2017.
Tak til Keld Breum fra os på ICAK , fordi du var så storsindet at stille dig til rådighed for journalisten fra BT, for at fortælle din historie om at stå på usikker grund med alternative ønsker over for en kræftlæge.
Keld Breum opsøgte i sin tid ICAK, fordi han følte sig alene i verden med sit ydmyge ønske om at blive taget alvorligt af kræftlægen, da han ville tale alternative behandlingsmuligheder.

Nåede du ikke at købe avisen? klik her for at læse artiklen i netudgaven af BT

Fantastisk at BT gav os forsiden samt 2 hele sider i avisen, skrevet af en journalist med hjertet på rette sted.

Artikel med ICAK i “Kampen mod kræft”

Mange kræftpatienter søger alternativ behandling under og efter sygdomsforløbet. Det kan hjælpe dem med at komme helskindet igennem sygdommen, mener Berit Wheler, leder for InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK)

Ovenstående er sakset fra kampagneavisen “Kampen mod Kræft”, som udkom sammen med Jyllands Posten den 2. Februar 2017. Artiklen ligger også på nettet klik her for at læse artiklen i “Kampen mod kræft”

Kræftpatienter får lettere adgang til medicinsk cannabis

Fra 2018 kan flere patienter få ordineret medicinsk cannabis, som led i en forsøgsordning. Blandt målgruppen for forsøgsordningen er kræftpatienter, som oplever kvalme efter kemoterapi.

Der er allerede patienter, som har fået udskrevet medicinsk cannabis af egen læge. Forsøgsordningen vil dog gøre det tilgængeligt for endnu flere.

Venstre, Social Demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF er blevet enige om at afsætte de nødvendige midler til forsøgsordningen.

Du kan finde sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen her:
Klik her for at læse sundhedsministeriets aftale om forsøgsordningen

Artikel om samme fra DR her:
Klik her for at læse artiklen om forsøgsordningen på DR.dk

Det er allerede muligt for læger at udskrive medicinsk cannabis, hvis lægen tager det fulde ansvar. Du kan læse mere om medicinsk cannabis her:
Klik her for at læse mere om Cannabis

Omtale af ICAK i Information

Information har den 3. juni 2016 en artikel omkring søgning på cannabis-produkter ved InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling.

Tre ud af fire vil høre om medicinsk cannabis’
Interessen for medicinsk cannabis er stigende. Det mærker Berit Wheler, leder af Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling, som Region Midtjylland står bag. Hun er nu begyndt at gøre patienter opmærksomme på, at deres egen læge kan udskrive recept på cannabismedicin

Læs artiklen her: https://www.information.dk/indland/2016/06/tre-fire-hoere-medicinsk-cannabis

Læs artiklen fra ICAK her: Naturligt cannabisolie på recept

Naturligt cannabis på recept

Af centerleder Berit Wheler

Har du kræft, behøver du ikke længere begå kriminalitet for at få adgang til cannabis medicin. Alle læger har direkte adgang til at skrive recept på medicin udvundet fra naturlig cannabis. Medicinen bliver til, ved det man kalder magistrel fremstilling, og det giver alle læger direkte adgang til at udskrive recept.

Det gælder b.la. for dråber med naturligt THC, en af mange cannabinoider (indholdsstoffer) som bliver grundigt gennemforsket i disse år, for blandt andet at kunne slå kræftceller ihjel. Dog kan du ikke få recept på cannabisdråber med THC som en kur til at bekæmpe kræft. For selv om forskerne ikke er i tvivl om at visse cannabinoider dræber kræftceller, så er de lovende forskningsresultater kun udført på laboratorieplan og i dyreforsøg. Vi venter stadig på resultater, fra den forskning der flere steder er ved at blive udført på mennesker.

Det er derimod videnskabeligt bevist at medicinsk cannabis som f.eks. THC dråber kan give appetit og bruges mod kvalme og smerter, og med den baggrund kan udskrives som medicin til kræftpatienter. Hvis det viser sig på sigt at der skulle være en sidegevinst i at samme kan slå kræftceller ihjel, så kan vi jo kun være tilfredse.

Som centerleder beklager jeg meget at det først går op for os nu, at alle læger har direkte adgang til at skrive recept på cannabis medicin. Men jeg trøster mig at vi deler vores uvidenhed med de fleste danske læger. Der bliver nemlig ikke skrevet mange recepter på de produkter som Glostrup Apotek fremstiller magistrelt af naturligt cannabis.

Lægers uvidenhed

“Det tror jeg altså ikke passer, det ER desværre kun på syntetisk basis de fremstiller det. Det har du fået forkert fat i”, fortæller overlæge Paul Gram-Hansen, da jeg overbringer ham budskabet om at Glostrup Apotek producerer THC lægemidler fremstillet af naturligt cannabis.

Den 18. Maj optræder han i en artikel i Information  med overskriften: “Overlæge efterlyser bedre cannabis”

I artiklen fortæller overlægen, at han føler sig begrænset af kun at have adgang til Marinol kapsler med syntetisk THC. Et middel han har brugt til nogle af hans patienter mod kvalme og appetitløshed, som de får af kemo og strålebehandlinger de får mod leukæmi eller lymfekræft. Overlægen føler ikke sig overbevist af mit budskab om naturligt cannabismedicin, derfor aftaler vi at udsætte samtalen til senere samme dag, så jeg kan genresearche mine informationer.

Den naturlige vare

“JA, det ER ud fra naturligt cannabis vi producerer lægemidler med THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard tålmodigt, på trods af at jeg atter må forstyrre ham med et spørgsmål jeg allerede HAR fået svar på. For at sikre mig med både livrem og seler, ringer jeg også til Lægemiddelstyrelsen, og forhører mig om de ved der bliver fremstillet THC lægemidler fra naturlig cannabis på Glostrup Apotek.

Apoteker Kristian Østergaard fortæller, at de på hans apotek kan fremstille dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve med THC, -alt efter hvad lægen ønsker til patienten, og det samme gælder dosisforholdet, som med magistrelt fremstillet medicin bedre kan tilpasses den enkelte patient.

“Vi har dog ikke mange forespørgsler på produkterne. Det der mangler er at lægerne kender til den mulighed de har for at udskrive recept på f.eks. THC”.

Det interessante ved magistrelt fremstillet medicin er, at lægen skriver recept ud på et specifikt medikament i en specifik dosis, så det er tilegnet den enkelte patient.

“For eksempel fås THC dråberne som 0,88 mg pr dråbe og er altså lettere at dosere individuelt til forskel fra Marinol kapsler som hver indeholder 2,5 mg  syntetisk THC”, forklarer apoteker Kristian Østergaard. Marinol kapsler er fremstillet af et lægemiddelfirma og er et af to produkter som speciallæger kan udskrive efter særlig godkendelse fra lægemiddelstyrelsen.

Overlægen tilfreds med udsigt til naturligt cannabis medicin

Overlæge Paul Gram-Hansen fra Odense Universitetshospital er tilfreds med at det viser sig det er ham der var uvidende om at han havde adgang til præparater udvundet fra naturlig cannabis. Han har i flere tilfælde brugt de syntetiske Marinol kapsler til at bekæmpe kvalme, appetitløshed og vægttab, som er de bivirkninger til kemoterapi der komplicerer kræftbehandling, fordi de udmarver kræftpatienterne. Men han oplever at patienterne får ubehagelige bivirkninger af det syntetiske præparat.

Fra sine hollandske kolleger, som siden 2003 har haft adgang til at bruge THC udvundet fra naturligt cannabis, har han erfaret at patienterne ikke får samme ubehag. Derfor vil han udnytte, at det rent faktisk kan lade sig gøre at hjælpe f.eks. hans leukæmi og lymfekræft patienter med svær kvalme og vægttab med  f.eks. THC dråber magistrelt fremstillet fra Glostrup Apotek.

Recept på THC dråber

Som kræftpatient kan du altså få din egen læge til at udskrive for eksempel THC dråber mod kvalme, appetitløshed og smerter. For at udskrive THC skal mulighederne for at et andet lægemiddel virker være udtømt, og så skal der være evidens, altså videnskabeligt bevis for at stoffet virker. For eksempel er der ikke evidens for at sige at THC skulle bekæmpe kræft i et menneske.

Frank Bøgh Madsen fra Lægemiddelstyrelsen bekræfter at det er korrekt, at enhver læge kan udskrive recept på magistrelt fremstillede lægemidler med indhold af cannabis. Af andet magistrelt fremstillet medicin er der f.eks. kokain som regelmæssigt bruges under næseoperationer fordi det trækker blodkar sammen, eller opium dråber mod diarré.
Det er dog en smule kompliceret med udskrivning af magistrelt fremstillede lægemidler. Det er nemlig “op til en læge at tage ansvaret for ordinationen” ifølge Lægemiddelstyrelsens Notat fra december 2015 om medicinsk cannabis.  Det kræver altså af lægen at han sætter sig ind i det indhold der er i magistrelt fremstillede lægemidler, samt at beskrive f.eks. hvor mange gram per milliliter produktet skal indeholde, samt i hvilken udformning. Altså er det dråber, kapsler, stikpiller, mixtur eller salve, ud over at lægen som med alle andre lægemidler skal bestemme doseringen til den enkelte patient.

Apoteker er underlagt strenge krav til kvaliteten på deres magistrelle produktion og har styr på indholdet i den medicin der f.eks. er udvundet fra naturlig cannabis. Lægerne kan altså stole på indholdet og hjælpe deres patienter med at få et sikkert produkt, frem for det de henter på det illegale marked.

Terminale patienter med medicinbevilling kan få tilskud og lægen kan søge om enkelttilskud til patienten ved ordination af magistrelle lægemidler. Der er dog ingen garanti for, at man får tilskuddet. Det vil bl.a. afhænge af, om lægen kan vise evidens for indikationen, eller om anden behandling er afprøvet først.

I gamle dage havde alle apoteker i Danmark magistrel fremstilling af medicin. På lægestudiet fik medicinstuderende undervisning i samme, samt hvordan de fik adgang til at bruge midlerne til deres patienter. I dag er der kun 2 apoteker i Danmark der fremstiller medicin magistrelt, og der undervises ikke længere i det på lægestudiet.

 

Opsigtvækkende hypotese: Derfor får mennesker kræft

3. august 2015  skriver: videnskab.dk

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier – for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske.

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier ­ for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske. Kræft opstår, når mutationer i kroppens celler bygger sig op over tid og til sidst skaber kræft­superceller, der kan udkonkurrere kroppens raske celler i kampen om pladsen. Sådan er i hvert fald den konventionelle forståelse af kræft og årsagerne til kræft. Det kan dog ikke være hele svaret, mener amerikanske forskere, der har udviklet en ny hypotese for udviklingen af kræft.

De amerikanske forskere mener, at kræft ikke opstår, fordi mutationer bygger sig op over tid, men derimod fordi cellemiljøet i kroppen bliver forringet af eksempelvis alderdom eller rygning. Det ændrede cellemiljø er mere gunstigt for kræftcellerne, der ellers bliver holdt nede af kroppens raske celler. Ændringen i omgivelserne betyder, at kræftcellerne kan vokse og sprede sig. Forskere: Det er basal evolution Ifølge forskerne er det helt basal evolutionsteori. »Så længe miljøet i kroppen er sundt og raskt, favoriserer det raske celler, der evolutionært er optimalt tilpasset til netop det miljø. Først når disse betingelser ændrer sig, kan det være en evolutionær fordel at have nogle af kræftcellernes mutationer. Det gør, at de begynder at vinde over de raske celler i kampen om pladsen,« forklarer professor James DeGregori, der leder Cancer Research Center ved University of Colorado, i en pressemeddelelse. Den nye kræfthypotese er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift

“Proceedings of the National Academy of Science”

 

 

videnskab.dk/krop-sundhed/opsigtvaekkende-hypotese-derfor-far-mennesker-kraeft

hef august 2015

Mobilstråling og hjernekræft

Pas på med at hænge i mobilen for længe. Det kan øge risikoen for tumorer i hjernen, hvis du bruger mobilen intensivt .Det har vist sig, at over 15 timers mobilsnak pr. måned hos intensive mobilbrugere giver to til tre gange højere risiko for at udvikle glioma og meningioma (kræfttyper i rygmarv og hjerne) sammenlignet med folk, som sjældent bruger mobilen. Det viser en nyere fransk undersøgelse, offentliggjort i British Journal Occupational and Environmental Medicine.

Undersøgelsen er den foreløbig seneste i forskning, der gennem 15 år har kigget på forbindelsen mellem mobilstråling og hjernekræft.
I 2011 tilkendegav the International Agency for Research on Cancer (IARC)
at de elektromagnetiske, radiofrekvente felter , som blev brugt af mobiltelefoner og anden  trådløs kommunikation, muligvis var kræftfremkaldende, skriver den engelske avis “The Guardian”i en artikel.

Imidlertid har forskerne været oppe imod flere udfordringer i forsøgene på at be- eller afkræfte teorien. Det er blandt andet meget svært at få et præcist billede af brugen af telefonen i hverdagen, medregnet skiftende teknologi og det at  få filtreret andre kræftrisici fra, såsom rygning m.m.
Den nævnte franske undersøgelse kiggede på 253 tilfælde af glioma og 194 tilfælde af meningioma i årene 2004-2006.
Disse patienter blev sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af 892 raske personer, og man fandt her en øget risiko blandt de, der brugte mobiltelefonen intensivt fx på arbejde (salg og lign.).

Undersøgelsen viste også flere uoverensstemmelser med anden tidligere forskning, som har sandsynliggjort en sammenhæng mellem hyppig mobilbrug og hjernekræft. For eksempel opdagede man, at kræften opstod i den modsatte side af hjernen – snarere end på samme side – af der, hvor mobilen normalt blev brugt.
Forskerne på Universitet i Bordeaux erkender, at der behov for mere forskning, som tager hensyn til  ny mobilteknologi, som angiveligt udsender mindre stråling. Endvidere vil man gerne undersøge langtidseffekten.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO følger problematikken.

læs hele artiklen fra the Guardian på:
http://www.theguardian.com/society/2014/may/13/intensive-mobile-phone-users-higher-risk-brain-cancer-study

kilde iøvrigt:

Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study”

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2014 Jul;71(7):514-22. doi: 10.1136/oemed-2013-101754. Epub 2014 May 9.
østrigske  læger (i Wien)  har udgivet denne plakat:

http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf

Vores egen sundhedsstyrelse skriver om stråling og kræft:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/fakta/helbredsrisici-ved-ioniserende-straaling

 

En beslægtet nyhed er , at det kan være forstyrrende og skadeligt for hjernefunktionerne at tjekke sin mobil hele tiden. Det viser ny forskning, omtalt i den britiske avis “The Independent” 17. august 2015.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/constantly-checking-your-mobile-phone-can-lead-to-cognitive-failures-10458210.html

 hef. august 2015

Ud af offer rollen

skejby projektDet er efterhånden velkendt, at det er en fordel for helbredelse og livskvalitet, hvis man tager hånd om sit eget liv og selv gør noget, frem for passivt at lade andre handle på vegne af en. Med andre ord: arbejder det man nu kan på at komme ud af offer rollen (hjælpeløshed, magtesløshed).
En nyere undersøgelse fra Århus er med til at fremhæve dette aspekt.
På afdeling Q på det store hospital Skejby – Århus Universitetshospital – har man gennem et år (2010-2011) forsøgt sig med et holistisk projekt i forhold til HIV-smittede. En kronisk sygdom, som ofte medfører nedtrykthed, depression, angst, stress m.m. hvilket igen nedsætter ens modstandskraft.
Kræft er ikke sammenligneligt med HIV – men det er dog en sygdom, som ofte betyder nedsat livs-duelighed for patienterne.
Budskabet i ovennævnte undersøgelse er, at man gennem et holistisk program, som i høj grad inddrager patienten selv, kan opnå et bedre psykisk helbred, mindre depression og bedre evne til at håndtere tilværelsen og dens udfordringer.
Afdeling Q, anført af professor og overlæge Lars Østergård, hyrede den canadiske Marc Drouin (Hawk of the Yellow Wind) – som er oplært i indianske skikke (nordamerikanske) og i mange år har arbejdet i Danmark som coach i lederudviklingsprogrammet “Pathfinder” til at forestå projektet som omfattende 30 patienter – 8 kvinder og 22 mænd.Gennem et år trænede patienterne i gruppen en ny måde at se verden på og aktivt forholde sig til deres liv og sygdom.

hawk15(Hawk/Marc Drouin)

 

 

 

 

se en video om projektet her

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2015/05/02?video_id=57106

 

Hvis man vil vide mere om undersøgelsen, har teamet bag projektet publiseret en videnskabelig artikel i august 2014 udgaven af tidsskriftet “Journal of HIV for Clinical and Scientific Research”. Titlen er “The Impact of a Holistic Intervention on Self-Efficacy and Risk of Depression in HIV-Infected Individuals in Denmark”

 

OBS: Omtalen  af projektet (med link til video’en) her på ICAK’s  side sker med tilladelse fra afdeling Q, Århus universitetshospital, Skejby.

juli/august 2015

Brystkræft og “ny medicin”?

Visse medier fortæller for tiden en historie om “banebrydende ny medicin” i forhold til brystkræft. de henviser til kvindehormonet progesteron, som helst skal være i balance med østrogen. Nu er det ikke “banebrydende ny” medicin men noget,der er velkendt for især alternativt tænkende fagfolk – som kalder det “bioidentiske hormoner”. Man skal huske, at det skal være naturlig progesteron – ikke syntetisk.
ItemImageEn bog på det danske marked fra sidste år, som kan fortælle meget mere om dette er “Naturlig hormonterapi” af Anette og Jens-Ole Paulin – der er også en FB-gruppe ved navn “Naturlige hormoner”.. Men det har været kendt længe, at naturlig progesteron især kan afhjælpe mange gener for mange kvinder .Også efter brystkræft.
Lægen john R. Lee udgav for adskillige år siden en række bøger herom bl.a. “What the doctor may NOT tell you about menopause” ,hvori han advokerede for naturlig progesteron. og senere bogen “What your doctor may NOT tell you about Breat Cancer” fra 2005. Hans arbejde er  efter hans død ført videre af kolleger og man kan orientere sig på hjemmesiden http://www.johnleemd.com . Hans bøger kan købes på engelsk fx gennem amazon. co.uk.
Det er i øjeblikket ikke muligt at købe naturlig progesteron i Danmark.

juli 2015