Skip to content

Opsigtvækkende hypotese: Derfor får mennesker kræft

3. august 2015  skriver: videnskab.dk

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier – for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske.

En ny hypotese peger på, at kræft opstår, når vi ændrer miljøet i kroppen til noget, som evolutionen ikke har forberedt kroppens celler på. Tankegangen åbner op for forklaringer på flere kræftmysterier ­ for eksempel hvorfor en hval ikke har større risiko for at få kræft end et menneske. Kræft opstår, når mutationer i kroppens celler bygger sig op over tid og til sidst skaber kræft­superceller, der kan udkonkurrere kroppens raske celler i kampen om pladsen. Sådan er i hvert fald den konventionelle forståelse af kræft og årsagerne til kræft. Det kan dog ikke være hele svaret, mener amerikanske forskere, der har udviklet en ny hypotese for udviklingen af kræft.

De amerikanske forskere mener, at kræft ikke opstår, fordi mutationer bygger sig op over tid, men derimod fordi cellemiljøet i kroppen bliver forringet af eksempelvis alderdom eller rygning. Det ændrede cellemiljø er mere gunstigt for kræftcellerne, der ellers bliver holdt nede af kroppens raske celler. Ændringen i omgivelserne betyder, at kræftcellerne kan vokse og sprede sig. Forskere: Det er basal evolution Ifølge forskerne er det helt basal evolutionsteori. »Så længe miljøet i kroppen er sundt og raskt, favoriserer det raske celler, der evolutionært er optimalt tilpasset til netop det miljø. Først når disse betingelser ændrer sig, kan det være en evolutionær fordel at have nogle af kræftcellernes mutationer. Det gør, at de begynder at vinde over de raske celler i kampen om pladsen,« forklarer professor James DeGregori, der leder Cancer Research Center ved University of Colorado, i en pressemeddelelse. Den nye kræfthypotese er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift

“Proceedings of the National Academy of Science”

 

 

videnskab.dk/krop-sundhed/opsigtvaekkende-hypotese-derfor-far-mennesker-kraeft

hef august 2015