Skip to content

ICAK på finansloven

Her på ICAK er vi ubeskriveligt glade over at være nævnt i en nyhed udsendt fra Sundhedsministeriet 4. april 2019.  ICAK er nemlig blandt de 9 forskellige sundhedsindsatser, der de næste fire år bliver tilgodeset fra den sundhedspulje som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat til sundhedsindsatser.

InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK): 2 mio. kr. 
Der afsættes i alt 2 mio. kr. i perioden 2019-2022 til ICAK, der en selvejende institution, som indtil 2019 er blevet støttet af Region Midtjylland. Centret har som mål at understøtte, at alle patienter selv har ret til at bestemme, hvilken form for behandling de vil benytte sig af. Selvom centret fortrinsvis tilbyder information og rådgivning til borgere i Region Midtjylland, kan kræftramte og pårørende fra hele landet benytte sig af centrets tilbud.

Berit Wheler fra ICAK betegner informationscentrets funktion som mere højaktuel end nogensinde tidligere: “Kræftramte er i dag helt alene i cyberspace, hvor det er svært at skelne mellem fup og fakta. Alvorligt syge mennesker har brug for professionel og uvildig hjælp til at sortere og brug for den dialog og nærhed, de får i en samtale med en sundhedsfagligt uddannet. Det er det, de får i ICAK, som er et unikt sted med frivillige rådgivere, fortrinsvis sygeplejersker, som giver kræftpatienter mulighed for at få svar på deres mange spørgsmål om alternativ og komplementær kræftbehandling”, siger Berit Wheler.

Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti glæder sig over, at dette vigtige arbejde nu kan blive udbygget yderligere: “I Dansk Folkeparti har vi altid haft fokus på at skaffe viden om flere tilgange til behandling af sygdomme end de konventionelle, og flere behandlingsmetoder, som tidligere blev betegnet som alternative, er nu integreret i den almindelige behandling. ICAK har mange års erfaring med komplementær og alternativ behandling og baserer sit arbejde på et bredt netværk af patienter, pårørende og professionelle fra sundhedsområdet”, siger Liselott Blixt.

I pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet kalder sundhedsminister Ellen Trane Nørby det glædeligt, at de mange initiativer nu får et økonomisk løft. “Det er glædeligt, at vi nu sammen med Dansk Folkeparti kan være med til at gøre en forskel for nogle af de patientgrupper, som ikke altid råber højest, men som også har behov for en bedre hjælp. Derfor styrker vi indsatsen på epilipsiområdet, indsatsen for parkinsonpatienter, mennesker med stor overvægt og for stofbrugere. Vi støtter samtidig en række projekter, der tager hånd om særligt udsatte grupper som eksempelvis kræftpatienter og børn med alvorlige og kroniske sygdomme,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Sundhedsordfører for Dansk Folkepartis Liselott Blixt siger: “For mig har det gennem mange år haft høj prioritet at lytte til de patientgrupper, som ofte bliver overset, når sundhedsvæsenet er til behandling i den offentlige debat. Derfor glæder det mig, at Dansk Folkeparti har fået afsat disse penge på finansloven. Der er tale om grupper, som ikke har store og velsmurte brancheorganisationer med masser af penge til at gøre opmærksom på sig selv, og derfor bliver de glemt af mange. Med disse sundhedsindsatser når vi præcis nogle af de grupper, som ikke har gjort noget stort væsen af sig, men hvor patienterne har samme krav på hjælp som alle andre. Derfor er det helt nødvendige penge, som Dansk Folkeparti her har fået afsat.”   

Dansk Folkeparti tog i 2018 initiativ til sundhedspuljen for at løfte en lang række initiativer inden for sundhedsområdet, og nu er der altså fordelt 92 mio over fire år til 9 sundhedsindsatser. ICAK får 2 mio af disse de næste fire år.

Læs hele pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/April/92-mio-kr-fordeles-til-sundhedsindsatser.aspx