Skip to content

Opdrættet laks er fyldt med kemikalier

lakseopdrætSelvom omega-3 fedtsyrer bliver anbefalet til  kræftpatienter, skal man se sig for efter de bedste kilder til omega-3. Fede fisk fra opdræt  kan udgøre en kræftrisiko

Af Helene Flendt, psykolog og journalist

I de senere år er  udviklingen i fiskeopdræt gået stærkt og blevet en stor industri i flere lande. Det har medført, at  forskere ikke længere kan anbefale opdrættede fisk som sundt for kræftpatienter – eller mennesker i det hele taget.  De opdrættede fisk – især laks fra norske dambrug – er fyldt med parasitmidler, som er forurenende for både fisk, mennesker og miljø. Men hvad værre er: fiskene får gennem deres tørfoder kemikalier, som anses for særdeles giftige. Der er tale om pesticider som Dioxin, PCB, Dieldrin, Aldrin, Toxafen og et stof, Ethoxyquin, hvis virkninger i denne sammenhæng slet ikke er kendte.

DR har netop  igen sendt den franske dokumentarfilm ”Er fisk sundt?”, som handler om  denne udvikling. Man kan nå at se den  frem til 6.august på. http://www.dr.dk/tv/se/er-fisk-sundt/er-fisk-sundt#!.

Stærk koncentration af giftstoffer

Selv hvis man spiser vilde fisk fra havfiskeri, er der risiko for, at store, fede fisk som fx laks og tun ofte er belastet med kviksølv, tungmetaller og – hvis de er fanget i Østersøen nær Finland – radioaktivitet. Jo større fisk, jo mere fedt  og jo større ophobning af kemikalier. Fordi forbrugerne i højere grad spiser fisk fra andre mindre forurenede have, bliver fisk fra Østersøen nu brugt som foder til fisk, hvilket betyder, at der blot ophobes endnu mere gift i opdrættet fisk.

Fedme og diabetes

Jérôme Ruzzin, forsker på Universitet i Bergen, Norge, har målt koncentrationen af giftstoffer i forskellige fødevarer. Han fortæller i ovennævnte udsendelse, at det er endog meget tydeligt, at opdrættet laks indeholder flere forurenere end andre almindelige fødevarer som mælk, kød, kartofler.  Fem gange så mange forurenere for at være helt præcis.  Forsøg med rotter, der har fået opdrættet laks i deres foder, viser, at de udvikler ekstra fedtvæv i maven – de bliver fede og de får diabetes. De tilsatte pesticider i foderet hører til nogle af de mest giftige i verden og kan være kræftfremkaldende.

”Virkningen er enorm. Det kan være meget farligt”, siger han, som selv er holdt op med at spise opdrættet fisk.

Fisk og kræftrisiko

En anden fransk forsker, Jean-Loup Mouysset, kræftlæge, pointerer i udsendelsen, at fisk er et problem i forhold til (tilbagefald af) kræft.

”Ja, fisk kan være sundhedsskadelige”, siger han. ”Før i tiden var det sundt at spise fisk. Fisk er rige på især omega-3 og Vitamin D. Det var ikke for ingenting, at man fik torskelevertran i barndommen. Men pludselig er fisk blevet fyldt med pesticider og kviksølv. Fisk fra Finland er fyldt med radioaktivitet 20 år efter Tjernobyl-ulykken. Det er ikke fisk, man spiser mere. Det er fisk med pesticider, kviksølv, radioaktivitet, tungmetaller, Dioxin, PCB osv. Det er ikke det samme mere. Derfor bliver budskabet desværre et andet”.

En konsekvens heraf er, at de franske sundhedsmyndigheder har sænket deres 30 år gamle standarder for indtag af  fisk.

Den danske Fødevarestyrelse tilbageviser, at fisk skulle være usund at spise og fastholder de gældende kostråd:  http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder/Arkiv-2014/Sider/Fisk-er-stadig-sundt.aspx

Læs også følgende artikel http://www.madforlivet.com/bloggen/601-giftig-laks-fyldt-med-dioxin-solgt-i-danmark.html af den danske kost terapeut Anette Harbech Olesen.

Spis små fisk eller økologisk

Rådet fra den franske kræftlæge  er i dag: Spis højst store fisk som tun og laks 1-2 gange om måneden. Spis til gengæld små fisk som sardiner, makreller, sild, hornfisk, brisling, ansjos, smelt for at få omega-3 og D-vitamin. Spis vildtfangede fisk og ikke opdrættede.

Et alternativ er, at man kan spise økologisk opdrættede fisk, hvilket vi faktisk har en produktion af i Danmark. Disse får ikke foder med kemikalier, og behandles generelt meget skånsomt. Se: www.okofisk.dk

 

Kilder: Denne artikel baserer sig på oplysninger i den franske dokumentarudsendelse:” Générique Poission: Elevage en eaux troubles”, 2013, sendt i DR2 i februar og igen  juli/august 2014 med titlen “Er fisk sundt?”

August 2014